Nieuwsflits A.T. Calorschool MULO - Jesus Students

Nieuwsflits A.T. Calorschool MULO

Op deze school heeft de celgroep de Keti-koti viering aangegrepen om een interessant optreden van gospelmuziek en drama te doen op donderdag 30 juni j.l.. De actie duurde 45 minuten en begon om 09.00u. Voor het eerst heeft de JS  een activiteit van dergelijke omvang georganiseerd op het schoolterrein. Alle scholieren waren aanwezig en werden middels zang en toneel uitgenodigd om nu Christus te volgen en de JS celgroep-bijeenkomsten bij te wonen.

Zowel de JS band als de toneelgroep bestonden volledig uit leden van de JS-Calorschool en worden geleid door Imoida Sampi, de JS stafwerker. De schooldirecteur was onder de indruk van het talent onder de JS-ers.

De opstelling van de JS-band was als volgt: Henok (bass), Nading (Keyboards), Kevin (drums), Edwidge Saimbang (Guitar).

Celgroep Calorschool is een van de grootste van de Jesus Students. De groep geniet ondersteuning van de directeur. De celgroep bijeenkomsten worden geleid door de JS-stafwerker –zr. Imoida Sampi- en de lerares, Mw. Urmila Ramnath, treedt op als coach van de groep.