19 APRIL 2013 – NIEUWE BESTUREN VOOR JS EN VRIENDENKRING | Jesus Students

19 APRIL 2013 – NIEUWE BESTUREN VOOR JS EN VRIENDENKRING

Op 19 april j.l. vonden (historische) verkiezingen plaats voor nieuwe besturen van zowel de JS als de Vriendenkring van de JS.

Na een bruisende avond met worship o.l.v. Lydia Sengwai en Giachino Ronokarijo met de JS-band en GYR gospelband, presenteerde Clide Cambridge het jaarverslag van de JS en Vriendenkring.

De verkiezingen stonden o.l.v. de verkiezingscommissie. Deze bestond uit Eugenie Parisius (voorzitter), Dorothy Amier (lid) en Deborah Ramotar (lid).

Onderstaand de nieuwe bestuursleden.

JS BESTUUR: Fergill Maclean (voorzitter), Giachino Ronokarijo (ondervoorzitter), Lydia Sengwai (Penningmeester), Prisca Moni (secretaris), Genevieve Soulier (lid).

VRIENDENKRING JS BESTUUR: Clide Cambridge (voorzitter), Marci Gompers-Small (penningmeester), Lucinda Pinas-Darson (secretaris).