JESUS STUDENTS OPO JARI BEGIE | Jesus Students

JESUS STUDENTS OPO JARI BEGIE

Jesus Students Opo Jari Begie werd gehouden op 26 januari j.l. op het JS Kantoor aan de Nassylaan 34 Deze gebedsmeeting stond onder leiding van de celgroep van het SPI.

We hebben gebeden voor alle facetten van de Jesus Students en na het gebed hadden we een overdenking van Denice Pryce vervolgd door een Spoken Word van Chipharo Wielzen over Aanbidding.

Verder hadden we een lied van Judea Adjako over onze verantwoordelijkheid om onze medestudenten te vertellen over Jezus Christus.

We eindigden deze dag met en een persoonlijke getuigenis van Domiz Jovinde en na de bekendmakingen keerden we allen gesterkt huiswaarst terug.