Newsflits Barronschool | Jesus Students

Newsflits Barronschool

Op donderdag 14 februari heeft de Jesus Students onder leiding van Imoida Sampie (Gen Sect JS) samen met lorain Walker (Staff JS) en Immanuel Mijnals (Ex Jsr) een bezoek gebracht aan de celgroep van L.B.O. Barron. We werden welkom geheten door de Celgroepsleider Siedane van Kooten. Na de lofprijzing hebben we geluisterd naar de overdenking (bidt zonder ophouden) van Jason Tombe. Hij gaf het belang van gebed aan en voegde daarbij zijn persoonlijke getuigenis aan toe. Na de overdenking gaf Lorain Walker de belangrijkheid van het evangeliseren aan. Daarna heeft Juf Dashveld (Coach v.d. Barronschool) De staff van de Js bedankt voor het komen naar Moengo en Imoida Sampie eindigde deze meeting. Ze gaf aan dat een relatie met de Here God resulteert in overflow op elk gebied van je leven.