Wij stellen aan u voor JS bestuur 2022 – 2024

op donderdag 10 november 2022 vond de verkiezing plaats van het Vriendenkring & studenten bestuur van de Stg.Jesus Students Suriname.

De avond is gestart met gebed en lofprijs.

Aan deze verkiezing hebben 6 kandidaten meegedaan en uit de 6 werd gekozen voor een bestuur van 5 leden.

Er waren 28 stemgerechtigden aanwezig.

De 5 gekozen bestuursleden zijn :

Marci Gompers-Small, Dwight Korsten, Gisla Noslin, Ramesa Maayen & Arrantza Landveld.

De 6de kandidaat (niet gekozen) was zr. C. Groenewoud.

De oudste lid mocht bij deze de voorlopige Voorzitter zijn en bij deze was het zr G.Noslin geworden.

Verder is er op zaterdag 19 november 2022 onder de bestuursleden een verkiezing geweest om de vz en andere posities in te vullen.

De vergadering werd geleid door de oudste lid (Voorlopige Vz.) Gisla Noslin.

Uit de bus is gekomen :
Voorzitter – Marci Gompers-Small
Onder Vz – Dwight Korsten
Penningmeester – Arrantza Landveld
Secretaris – Ramesa Maayen
Lid – Gisla Noslin

Vergelijkbare berichten