Nieuws Archives - Pagina 12 van 13 - Jesus Students

Bijbels voor bestgeslaagden Graaf v Zinzendorfschool

De celgroep Graaf v Zinzendorf heeft met hulp van het Surinaams Bijbelgenootschap bijbels beschikbaar gesteld aan de bestgeslaagden van deze school.

JS Voorzitter Clide Cambridge overhandigde de bijbels aan Tjazimbi Jabini en Ivanildo Godeken tijdens de diploma uitreiking op 2 augustus j.l.

In een korte toespraak hield hij de studenten voor dat de school ze vooral veel kennis heeft bijgebracht. Maar kennis kun je pas goed met wijsheid gebruiken. Die wijsheid geeft Gods Woord.

C. R. FROWEINSCHOOL – Gospel Dance Aerobic

De celgroep C. R. Froweinschool kwam met een nieuw idee voor de Emancipatie viering van hun school: een Gospel Dance Aerobic…!

De aerobic sessie werd verzorgd door een van onze JS coaches van deze celgroep – Mw. Judith Benjamin.

Op verzoek van de celgroep sprak Br. Carl Breeveld (oprichter van de JS) alle aanwezige studenten toe. Hij bracht een heldere en inspirerende boodschap vanuit Gods Woord.

Het geheel werd een succes, vooral ook vanwege de bruisende gospelmuziek die werd uitgekozen en de studenten die spontaan en met veel plezier meededen.

A.R. LEEUWINSCHOOL MULO – Gospel Cook Out

De celgroep op de Leeuwinschool organiseerde op 29 juni j.l. een Gospel Cook Out op het schoolterrein. Zo vierde de school de 1 juli EMANCIPATIE-DAG.
De Cook-Out had een competitie element. Verschillende klassen konden hun kookkunsten tonen en per leerjaar werd een winnaar aangewezen. Enkele docenten werd gevraagd zitting te nemen in een jury.
Tijdens het koken werd gospelmuziek afgedraaid op het schoolterrein. Elke klas moest een naam kiezen uit de onderdelen van de “Vrucht van de Geest” uit Galaten 5:22Galaten 5:22
Nederlands: NBG-vertaling 1951 - NBG51

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

.
Het was een heel informele en aangename manier om alle studenten van deze school het evangelie te doen horen.

MARS VOOR JEZUS

Stafwerker Imoida Sampie met enkele JS-ers bij Mars v Jezus

Eindelijk brak de dag aan voor onze mars….. 16 juni 2012!

Jongeren en ouderen uit diverse kerken en JS celgroepen verzamelden om 16.00 uur op het terrein van de RK Kerk te Latour.  De Jesus Students  band verwelkomde de deelnemers met live praise & worship o.l.v. worshipleader Gideon Wielingen, jeugdleider van de EBG kerk te Latour. Om 16.30 uur toog de lange enthousiaste groep zingend en dansend door de straten van Menckendam, Winti Wai en omgeving. JS-ers deelden evangelisatie folders uit aan nieuwsgierigen langs de straten. Aan het eind van de mars werden de deelnemers opgewacht door de GYR Gospelband o.l.v. Giachino Ronokarijo (zelf leider van de celgroep op Lyceum 2). De gospelformaties GYR en G-Merce zorgende een uur lang voor een ware gospelhappening. Omstreeks 19.00 uur werd het geheel afgesloten.

Het was “all for Jesus”, maar wij zijn onze Heer dankbaar voor allen die meewerkten en zeker voor de Gemeente Gods Rainville die ons ondersteunde met een geweldig geluids-systeem.

JS 35 jaar: MARS VOOR JEZUS

Beste JS-ers & vrienden,

Onze JS bestaat in November 35 jaar.
We vieren het jubileum met enkele grotere activiteiten.
Eén daarvan is de Mars voor Jezus op 16 juni a.s.
Op de flyer (attachment) staan verder details over de mars.
Sluit je aan bij de wandelgroep van uw gemeente, of join de JS-groep op die dag.
Wil je meedoen met de JS-groep, geef je dan op bij het JS-kantoor  op tel. 425897

RITFELDSCHOOL MULO: Escape From Hel…..!!

De celgroep Ritfeldschool organseerde op vrijdag 25 mei j.l. een filmavond met daarbij een gezellige “get together”. De film “escape from hel” werd vertoond via beamer op een scherm op het school terrein. Behalve de vaste JS-ers waren ook andere studenten uitgenodigd. Celgroep leden en enkele docenten zorgden voor heerlijke snacks en drank voor alle aanwezigen.
Het initiatief kwam van de coach van deze celgroep – Juf Lucille Tjin Asjoe- die zelf ook de onderdirecteur is van de school. Met de film werden de christen-studenten bemoedigd en niet christen studenten uitgedaagd met redenen waarom je liever christen kunt zijn….! Op de foto de JS-ers en coaches van de Ritfeld MULO-school kort voordat de film aanving.

Graaf von Zinzendorf MULO – PAGWA EVANGELISATIE

Grote belangstelling voor de JS band op Graaf v Zinzendorf

De celgroep van de “GRAAF” heeft de Pagwa activiteiten op school aangegrepen om te evangeliseren.

Op woensdag 7 maart j.l. organiseerde de school een sportdag i.v.m. Pagwa. De coach van de celgroep –Juf. Ingrid Vrede- heeft samen met haar celgroep kunnen afspreken met de directie dat de JS-band optrad tijdens twee pauzes van 30 minuten. JS-ers uit de celgroep deelden traktaten uit aan hun medestudenten.

Deze activiteit werd ook georganiseerd om de nieuwe celgroep van deze school een hart onder de riem te steken.

JS ACTIES TIJDENS KERST 2012

Juist toen de schoolleiding van IMEAO 1 overwoog om de kerstvieringen te staken vanwege de slechte interesse van de studenten, besloot de celgroep de volledige organisatie op zich te nemen. De viering was op 16 december 2012 om 10.00u.  Het JS-koor trad op en ook de JS-band. Voorganger Ingrid Nortan deed de toespraak. Celgroepleider Wendell Sandy gaf in een getuigenis aan waarom hij bewust had gekozen om Christus te dienen. Volgens schooldirecteur Mw. Simons (ex JS-er van de AMS) was dit de best georganiseerde kerstviering ooit.

De celgroepen AMS, SPI, E.P. Meyer Lyceum en NATIN besloten kerst op zaterdag 17 december gezamenlijk te vieren op het SPI terrein met medewerking van de GYR gospelband.

Op 21 december deed de celgroep MULO Frowein een voordracht tijdens school kerstviering om 09.00u ‘s morgens. Op dezelfde dag had de celgroep LBGO Beekhuizen in kleiner verband een kerstviering waarbij besloten werd een beperkte groep medestudenten uit te nodigen mee te doen.

[klick op de foto’s om ze beter te zien]

5 DECEMBER 2011 – KINDERDAG OP LBGO BEEKHUIZEN

Op speciaal verzoek van de directie van LBGO Beekhuizen heeft de JS celgroep van deze school een kinderdag viering georganiseerd. De JS-band trad op met zang van Samantha Lagadeau en Gideon Wielingen. Ook enkele studenten van de school zelf werden in de gelegenheid gesteld om op te treden met begeleiding van de band. We ontdekten dat er veel zang-talent op de school aanwezig is. Gospelzanger Gideon Wielingen hield een korte toespraak. Hij vertelde de studenten waarom het essentieel is om Christus te dienen. Alle studenten kregen van de JS een evangelisatie traktaat mee om te lezen. Juf Jennifer Sastrodihardjo en andere christen leraren doen zeer actief aan nazorg op deze school.

De JS-band bestond voor deze gelegenheid uit: Densley Boobe (keyboards), Nicolai Anches (bass), Ivan Plet (drums), Clide Cambridge (geluid). De celgroep staat o.l.v. Imoida Sampi (JS stafwerker).

[klick op de foto’s om ze beter te zien]

SCHOOL AGENDAS VOOR JS-ERS: oktober & november 2011

In oktober 2011 ontving de JS 100 prachtige schoolagendas via Br. Constan Landvreugd, directeur van de Stadszending.

Br. Constan is zelf ex JS-er. Hij ziet  graag  dat de agendas  een grote motivatie zijn voor christen-studenten om hun geloof op school uit te dragen.

Deze mooie christelijke (visje) agendas zijn in full color en bevatten korte bemoedigingen en inspirerende teksten om jongeren aan te moedigen Christus nog overtuigender te dienen.

Vooral christen studenten op MULO-scholen hebben het (ook vanwege hun leeftijd) moeilijk om stand te houden. Vandaar dat JS-ers op volgende scholen  werden verrast met een agenda: MULO Latour, LBGO Beekhuizen, A.T. Calor MULO en Graaf von Zinzendorf MULO.

De JS-ers reageerden zeer enthousiast en uiteraard hadden wij niet genoeg agendas. Maar we zagen wel dat de christenen die een agenda ontvingen, actief in de celgroepen bleven.

[klik op de foto’s om ze beter te zien]