Nieuws Archives - Pagina 13 van 13 - Jesus Students

10e CELGROEP OP GRAAF VON ZINZENDORF MULO

Startmeeting-Zinzendorf-MULO-16-nov-2011

10e CELGROEP OP GRAAF VON ZINZENDORF MULO

Alle 9 celgroepen waarmee wij het afgelopen schooljaar hebben geëindigd, zijn intussen succesvol opgestart. In de eerste 2 maanden van het nieuwe schooljaar -oktober en november- is daar hard aan gewerkt.

 

Op donderdag 17 november mochten wij de 10e JS-celgroep verwelkomen. Dat gebeurde op de Graaf von Zinzendorfschool MULO aan de Gonggrijpstraat 29.

Op de startmeeting kwamen 7 studenten. De eerste celgroep bijeenkomst werd geleid door JS-voorzitter – Clide Cambridge. Wij hebben de biologie lerares –Ingrid Vrede- bereid gevonden de nieuwe celgroep te coachen.

De JS-ers waren enthousiast en zeer bemoedigd met speciale schoolagendas die door de Stadszending EBGS beschikbaar zijn gesteld.

De nieuwe celgroep zal reeds in de aanstaande school kerstviering zeer actief en zichtbaar participeren.

Bid voor onze JS-ers op de “Graaf”, opdat ze volhouden en nooit bezwijken wanneer ze worden bespot  of ontmoedigd door medestudenten die niet geloven.

Startmeeting-Zinzendorf-MULO-16-nov-2011

NIEUWSFLITS: Wereld Studenten Dag Suriname

21 OKTOBER – GEBEDS BIJEENKOMST i.v.m. Wereld Studenten Dag

De IFES heeft dit jaar 21 oktober a.s. uitgeroepen to Wereld Studenten Dag.

Op die dag willen we vieren en gedenken: het werk dat onze God doet in het leven van studenten.

In Suriname willen wij op die dag tijd vrij maken om te bidden voor onze medestudenten voor wie wij dit jaar willen evangeliseren. Het is ook goed om voor alle celgroepen te bidden die nu weer een jaar gelegenheid hebben om Christus uit te dragen op hun scholen.

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een gebedsbijeenkomst op vrijdag 21 oktober 2011 op het JS-kantoor (Nassylaan 36-40).

Wij starten om 18.00u

Kom en moedig zoveel mogelijk JS-ers van jouw school aan om mee te doen.

JS TRAININGSKAMP 2011

Het eerste JS-kamp in 11 jaar werd van 26-30 september te Zanderij gehouden. Behalve Clide Cambridge (JS-Voorzitter) en Imoida Sampi (JS-Stagwerker) waren de deelnemers 6 studentenleiders en 2 leraren van de volgende scholen: CPI, IMEAO 1, E.P. Meyer Lyceum 2, C.R. Frowein MULO, LBGO Beekhuizen. Het kamp werd geleid door Clide Cambridge (JS-Voorzitter) en Imoida Sampi (JS-Stagwerker).

Wij zijn de volgende sprekers dank verschuldigd: Rev. Erle Deira, Carl Breeveld, Rev. Serge Andre, Carolyn Gerling en twee stafwerkers uit Guyana. Zij leidden ons in op de volgende onderwerpen: Geestelijk Leiderschap, Bijbel uitleg, What is your attitude, evangeliseren en de beginselen van de JS.

Heel dankbaar zijn wij ook voor de ex JS-ers –Chulyta & Michael De Gama, Esmiralda & Glenn Amstelveen-Kramp en Marianne Tjie A Loi-Bruyning. Vanuit Nederland en Belgie doneerden zij 30% van het kampbudget.

Op dit kamp werd een kleine groep  nieuwe leiders gevormd; dit is essentieel voor de huidige doorstart van de Jesus Students.

 

Enkele fotos:


 

 

Nieuwsflits IFES WORLD ESSEMBLY & LBGO BEEKHUIZEN

Op dit moment is de vierjaarlijkse General Essembly van de IFES volop aan de gang in Polen. De International Fellowship of Evangelical Students is het overkoepelend orgaan van alle evangeliserende studenten verenigingen in de wereld. Vanuit alle hoeken der aarde zijn christenstudenten en studentenleiders bijeen om te leren van elkaar hoe wij beter kunnen evangeliseren aan onze medestudenten.

De Jesus Students Suriname is er ook bij (zoals je dat op de foto’s kunt zien).

Studenten en leiders uit o.a. Botswana, Slovakije, Duitsland, Antigua hebben vandaag gebeden voor de JS in Suriname en in het bijzonder voor de LBGO Beekhuizen. De JS organiseert daar morgen (1 augustus) om 10.00u een evangelisatie Gospel Happening met de JS-band. De bedoeling is om de studenten uit de dagen Christus te dienen en de celgroep van die school een grote “boost” (steun in de rug) te geven.

Deze nieuwe celgroep LBGO Beekhuizen is op 10 mei 2011  opgericht en staat onder leiding van de lerares Jennifer Sastrodihardjo. De celgroepsbijeenkomsten worden geleid door onze stafwerker Imoida Sampi.

De JS-ers op deze school hebben het niet gemakkelijk, omdat ze tijdens de celgroep bijeenkomsten worden gestoord en belachelijk gemaakt door medestudenten. Verstoring van celgroepsbijeenkomsten op zo een grote schaal hebben wij eerder niet hebben meegemaakt. Het gevolg van dit alles is dat ook christenstudenten zich niet graag laten zien op de JS bijeenkomsten op school. Nieuwsgierige niet-christen studenten hebben de neiging om weg te blijven.

Bid mee voor het succes van de gospelhappening en een goede doorbraak van de celgroep LBGO Beekhuizen.

Nieuwsflits A.T. Calorschool MULO

Op deze school heeft de celgroep de Keti-koti viering aangegrepen om een interessant optreden van gospelmuziek en drama te doen op donderdag 30 juni j.l.. De actie duurde 45 minuten en begon om 09.00u. Voor het eerst heeft de JS  een activiteit van dergelijke omvang georganiseerd op het schoolterrein. Alle scholieren waren aanwezig en werden middels zang en toneel uitgenodigd om nu Christus te volgen en de JS celgroep-bijeenkomsten bij te wonen.

Zowel de JS band als de toneelgroep bestonden volledig uit leden van de JS-Calorschool en worden geleid door Imoida Sampi, de JS stafwerker. De schooldirecteur was onder de indruk van het talent onder de JS-ers.

De opstelling van de JS-band was als volgt: Henok (bass), Nading (Keyboards), Kevin (drums), Edwidge Saimbang (Guitar).

Celgroep Calorschool is een van de grootste van de Jesus Students. De groep geniet ondersteuning van de directeur. De celgroep bijeenkomsten worden geleid door de JS-stafwerker –zr. Imoida Sampi- en de lerares, Mw. Urmila Ramnath, treedt op als coach van de groep.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws Flits CPI

De celgroep CPI werd op 31 mei j.l. weer actief. Onder leiding van Lydia Prins en Migiza Simson en met veel hulp van de docente Sherida Bell ging de groep meteen hard van start met evangelisatie.

De celgroep besloot te participeren in de Keti-Koti viering op 30 juni op het schoolterrein. De muziekanten binnen de celgroep werden gemobiliseerd voor een gospel optreden. Het JS bestuur zorgde voor de ontbrekende muziekinstrumenten, muziekanten, zangers en de logistiek.

De JS-band kwam op om omstreeks 10.15u. Het werd een prachtig optreden van 45 minuten waarin de goed opgekomen CPI studenten werden uitgedaagd in verschillende liederen om hun leven verder met Jezus te proberen. Studenten en docenten lieten hun enthousiasme duidelijk blijken en dansten zelfs spontaan mee in prachtige klederdrachten.

Onder de artiesten waren: Lydia Prins (CPI celgroepleidster), Samantha Lagadeau-Wolff (ex JS-er) en Siphora (bekend van de gospelformatie The Messengers).

De JS-band bestond uit: Glenn Lemen (drums), Densley Bobe (keyboards), Nico (bass), Moesu Headwich (solo).

Wij zijn ook dank verschuldigd aan Br. Karel Egers die ons hielp met enkele muziekinstrumenten.