Jesus Student, Author at Jesus Students | Pagina 12 van 13

RITFELDSCHOOL MULO: Escape From Hel…..!!

De celgroep Ritfeldschool organseerde op vrijdag 25 mei j.l. een filmavond met daarbij een gezellige “get together”. De film “escape from hel” werd vertoond via beamer op een scherm op het school terrein. Behalve de vaste JS-ers waren ook andere studenten uitgenodigd. Celgroep leden en enkele docenten zorgden voor heerlijke snacks en drank voor alle aanwezigen.
Het initiatief kwam van de coach van deze celgroep – Juf Lucille Tjin Asjoe- die zelf ook de onderdirecteur is van de school. Met de film werden de christen-studenten bemoedigd en niet christen studenten uitgedaagd met redenen waarom je liever christen kunt zijn….! Op de foto de JS-ers en coaches van de Ritfeld MULO-school kort voordat de film aanving.

Graaf von Zinzendorf MULO – PAGWA EVANGELISATIE

Grote belangstelling voor de JS band op Graaf v Zinzendorf

De celgroep van de “GRAAF” heeft de Pagwa activiteiten op school aangegrepen om te evangeliseren.

Op woensdag 7 maart j.l. organiseerde de school een sportdag i.v.m. Pagwa. De coach van de celgroep –Juf. Ingrid Vrede- heeft samen met haar celgroep kunnen afspreken met de directie dat de JS-band optrad tijdens twee pauzes van 30 minuten. JS-ers uit de celgroep deelden traktaten uit aan hun medestudenten.

Deze activiteit werd ook georganiseerd om de nieuwe celgroep van deze school een hart onder de riem te steken.

JS ACTIES TIJDENS KERST 2012

Juist toen de schoolleiding van IMEAO 1 overwoog om de kerstvieringen te staken vanwege de slechte interesse van de studenten, besloot de celgroep de volledige organisatie op zich te nemen. De viering was op 16 december 2012 om 10.00u.  Het JS-koor trad op en ook de JS-band. Voorganger Ingrid Nortan deed de toespraak. Celgroepleider Wendell Sandy gaf in een getuigenis aan waarom hij bewust had gekozen om Christus te dienen. Volgens schooldirecteur Mw. Simons (ex JS-er van de AMS) was dit de best georganiseerde kerstviering ooit.

De celgroepen AMS, SPI, E.P. Meyer Lyceum en NATIN besloten kerst op zaterdag 17 december gezamenlijk te vieren op het SPI terrein met medewerking van de GYR gospelband.

Op 21 december deed de celgroep MULO Frowein een voordracht tijdens school kerstviering om 09.00u ‘s morgens. Op dezelfde dag had de celgroep LBGO Beekhuizen in kleiner verband een kerstviering waarbij besloten werd een beperkte groep medestudenten uit te nodigen mee te doen.

[klick op de foto’s om ze beter te zien]

5 DECEMBER 2011 – KINDERDAG OP LBGO BEEKHUIZEN

Op speciaal verzoek van de directie van LBGO Beekhuizen heeft de JS celgroep van deze school een kinderdag viering georganiseerd. De JS-band trad op met zang van Samantha Lagadeau en Gideon Wielingen. Ook enkele studenten van de school zelf werden in de gelegenheid gesteld om op te treden met begeleiding van de band. We ontdekten dat er veel zang-talent op de school aanwezig is. Gospelzanger Gideon Wielingen hield een korte toespraak. Hij vertelde de studenten waarom het essentieel is om Christus te dienen. Alle studenten kregen van de JS een evangelisatie traktaat mee om te lezen. Juf Jennifer Sastrodihardjo en andere christen leraren doen zeer actief aan nazorg op deze school.

De JS-band bestond voor deze gelegenheid uit: Densley Boobe (keyboards), Nicolai Anches (bass), Ivan Plet (drums), Clide Cambridge (geluid). De celgroep staat o.l.v. Imoida Sampi (JS stafwerker).

[klick op de foto’s om ze beter te zien]

SCHOOL AGENDAS VOOR JS-ERS: oktober & november 2011

In oktober 2011 ontving de JS 100 prachtige schoolagendas via Br. Constan Landvreugd, directeur van de Stadszending.

Br. Constan is zelf ex JS-er. Hij ziet  graag  dat de agendas  een grote motivatie zijn voor christen-studenten om hun geloof op school uit te dragen.

Deze mooie christelijke (visje) agendas zijn in full color en bevatten korte bemoedigingen en inspirerende teksten om jongeren aan te moedigen Christus nog overtuigender te dienen.

Vooral christen studenten op MULO-scholen hebben het (ook vanwege hun leeftijd) moeilijk om stand te houden. Vandaar dat JS-ers op volgende scholen  werden verrast met een agenda: MULO Latour, LBGO Beekhuizen, A.T. Calor MULO en Graaf von Zinzendorf MULO.

De JS-ers reageerden zeer enthousiast en uiteraard hadden wij niet genoeg agendas. Maar we zagen wel dat de christenen die een agenda ontvingen, actief in de celgroepen bleven.

[klik op de foto’s om ze beter te zien]

10e CELGROEP OP GRAAF VON ZINZENDORF MULO

Startmeeting-Zinzendorf-MULO-16-nov-2011

10e CELGROEP OP GRAAF VON ZINZENDORF MULO

Alle 9 celgroepen waarmee wij het afgelopen schooljaar hebben geëindigd, zijn intussen succesvol opgestart. In de eerste 2 maanden van het nieuwe schooljaar -oktober en november- is daar hard aan gewerkt.

 

Op donderdag 17 november mochten wij de 10e JS-celgroep verwelkomen. Dat gebeurde op de Graaf von Zinzendorfschool MULO aan de Gonggrijpstraat 29.

Op de startmeeting kwamen 7 studenten. De eerste celgroep bijeenkomst werd geleid door JS-voorzitter – Clide Cambridge. Wij hebben de biologie lerares –Ingrid Vrede- bereid gevonden de nieuwe celgroep te coachen.

De JS-ers waren enthousiast en zeer bemoedigd met speciale schoolagendas die door de Stadszending EBGS beschikbaar zijn gesteld.

De nieuwe celgroep zal reeds in de aanstaande school kerstviering zeer actief en zichtbaar participeren.

Bid voor onze JS-ers op de “Graaf”, opdat ze volhouden en nooit bezwijken wanneer ze worden bespot  of ontmoedigd door medestudenten die niet geloven.

Startmeeting-Zinzendorf-MULO-16-nov-2011

NIEUWSFLITS: Wereld Studenten Dag Suriname

21 OKTOBER – GEBEDS BIJEENKOMST i.v.m. Wereld Studenten Dag

De IFES heeft dit jaar 21 oktober a.s. uitgeroepen to Wereld Studenten Dag.

Op die dag willen we vieren en gedenken: het werk dat onze God doet in het leven van studenten.

In Suriname willen wij op die dag tijd vrij maken om te bidden voor onze medestudenten voor wie wij dit jaar willen evangeliseren. Het is ook goed om voor alle celgroepen te bidden die nu weer een jaar gelegenheid hebben om Christus uit te dragen op hun scholen.

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een gebedsbijeenkomst op vrijdag 21 oktober 2011 op het JS-kantoor (Nassylaan 36-40).

Wij starten om 18.00u

Kom en moedig zoveel mogelijk JS-ers van jouw school aan om mee te doen.

JS TRAININGSKAMP 2011

Het eerste JS-kamp in 11 jaar werd van 26-30 september te Zanderij gehouden. Behalve Clide Cambridge (JS-Voorzitter) en Imoida Sampi (JS-Stagwerker) waren de deelnemers 6 studentenleiders en 2 leraren van de volgende scholen: CPI, IMEAO 1, E.P. Meyer Lyceum 2, C.R. Frowein MULO, LBGO Beekhuizen. Het kamp werd geleid door Clide Cambridge (JS-Voorzitter) en Imoida Sampi (JS-Stagwerker).

Wij zijn de volgende sprekers dank verschuldigd: Rev. Erle Deira, Carl Breeveld, Rev. Serge Andre, Carolyn Gerling en twee stafwerkers uit Guyana. Zij leidden ons in op de volgende onderwerpen: Geestelijk Leiderschap, Bijbel uitleg, What is your attitude, evangeliseren en de beginselen van de JS.

Heel dankbaar zijn wij ook voor de ex JS-ers –Chulyta & Michael De Gama, Esmiralda & Glenn Amstelveen-Kramp en Marianne Tjie A Loi-Bruyning. Vanuit Nederland en Belgie doneerden zij 30% van het kampbudget.

Op dit kamp werd een kleine groep  nieuwe leiders gevormd; dit is essentieel voor de huidige doorstart van de Jesus Students.

 

Enkele fotos:


 

 

Nieuwsflits IFES WORLD ESSEMBLY & LBGO BEEKHUIZEN

Op dit moment is de vierjaarlijkse General Essembly van de IFES volop aan de gang in Polen. De International Fellowship of Evangelical Students is het overkoepelend orgaan van alle evangeliserende studenten verenigingen in de wereld. Vanuit alle hoeken der aarde zijn christenstudenten en studentenleiders bijeen om te leren van elkaar hoe wij beter kunnen evangeliseren aan onze medestudenten.

De Jesus Students Suriname is er ook bij (zoals je dat op de foto’s kunt zien).

Studenten en leiders uit o.a. Botswana, Slovakije, Duitsland, Antigua hebben vandaag gebeden voor de JS in Suriname en in het bijzonder voor de LBGO Beekhuizen. De JS organiseert daar morgen (1 augustus) om 10.00u een evangelisatie Gospel Happening met de JS-band. De bedoeling is om de studenten uit de dagen Christus te dienen en de celgroep van die school een grote “boost” (steun in de rug) te geven.

Deze nieuwe celgroep LBGO Beekhuizen is op 10 mei 2011  opgericht en staat onder leiding van de lerares Jennifer Sastrodihardjo. De celgroepsbijeenkomsten worden geleid door onze stafwerker Imoida Sampi.

De JS-ers op deze school hebben het niet gemakkelijk, omdat ze tijdens de celgroep bijeenkomsten worden gestoord en belachelijk gemaakt door medestudenten. Verstoring van celgroepsbijeenkomsten op zo een grote schaal hebben wij eerder niet hebben meegemaakt. Het gevolg van dit alles is dat ook christenstudenten zich niet graag laten zien op de JS bijeenkomsten op school. Nieuwsgierige niet-christen studenten hebben de neiging om weg te blijven.

Bid mee voor het succes van de gospelhappening en een goede doorbraak van de celgroep LBGO Beekhuizen.

Nieuwsflits A.T. Calorschool MULO

Op deze school heeft de celgroep de Keti-koti viering aangegrepen om een interessant optreden van gospelmuziek en drama te doen op donderdag 30 juni j.l.. De actie duurde 45 minuten en begon om 09.00u. Voor het eerst heeft de JS  een activiteit van dergelijke omvang georganiseerd op het schoolterrein. Alle scholieren waren aanwezig en werden middels zang en toneel uitgenodigd om nu Christus te volgen en de JS celgroep-bijeenkomsten bij te wonen.

Zowel de JS band als de toneelgroep bestonden volledig uit leden van de JS-Calorschool en worden geleid door Imoida Sampi, de JS stafwerker. De schooldirecteur was onder de indruk van het talent onder de JS-ers.

De opstelling van de JS-band was als volgt: Henok (bass), Nading (Keyboards), Kevin (drums), Edwidge Saimbang (Guitar).

Celgroep Calorschool is een van de grootste van de Jesus Students. De groep geniet ondersteuning van de directeur. De celgroep bijeenkomsten worden geleid door de JS-stafwerker –zr. Imoida Sampi- en de lerares, Mw. Urmila Ramnath, treedt op als coach van de groep.