besturen Archives | Jesus Students

Nieuwe besturen JS & Vriendenkring JS – 7 april 2017

Beste JSers & Vrienden,
Bij de jaarvergadering en verkiezingen die op 7 april j.l. is gehouden, werden nieuwe besturen gekozen voor zowel de Jesus Students als de Vriendenkring JS.
De nieuwe besturen zijn als volgt samengesteld:

JESUS STUDENTS (JS bestuur)
Voorzitter: Marcel Abelenti / Email : chairman@jesusstudents.org
Onder-Voorzitter: Tachana Brown / Email: vice-chairman@jesusstudents.org
Secretaris: Jonathan Misiekaba / Email: secretary@jesusstudents.org
Penningmeester: Kevin Djalis / Email: treasurer@jesusstudents.org
Lid: Lydia Sengwai / Email: Lydiauri77@gmail.com
FOTO (van links naar rechts): Jonathan/Tachanna/Marcell/Lydia/Kevin

VRIENDENKRING JS (VKJS bestuur)
Voorzitter: Clide Cambridge
Secretaris: Lucinda Pinas-Darson
Penningmeester: Marci Gompers-Small
Lid: Deborah Groenewoud

NIEUWE BESTUREN Jesus Students & JS Vriendenkring 30 april 2015

Beste JSers & vrienden,

NIEUWE BESTUREN VOOR JS & VRIENDENKRING
Op 30 april j.l. mochten Jesus Students en leden van de Vriendenkring nieuwe besturen kiezen. Na een heel vibrante praise & worship o.l.v. onze celgroep leider SPI Romario Kasdjo en m.m.v de JS-band, kwam een korte prediking van de bezoekende IFES Regional Secretary Br. Desmond Rogers. Na de stemming zagen de (nieuwe) besturen er  als volgt uit.

JESUS STUDENTS BESTUUR
Jonathan Misiekaba (voorzitter), Denzel Wooje (onder-voorzitter), Abbigail Wens (Penning Meester), Arrantxa Landveld (Secretaris) en Giachino Ronokarijo (lid).

JS VRIENDENKRING BESTUUR
Clide Cambridge (voorzitter), Lucind Pinas (Secretaris), Marci Gompers (Penningmeester).
Omdat er geen andere kandidaten waren, werd het “oud” JS Vriendenkring bestuur bij acclamatie herkozen.

Laat ons samen bidden dat onze Heer Jezus Christus voor zegen en wijsheid geeft aan alle bestuursleden.

19 APRIL 2013 – NIEUWE BESTUREN VOOR JS EN VRIENDENKRING

Op 19 april j.l. vonden (historische) verkiezingen plaats voor nieuwe besturen van zowel de JS als de Vriendenkring van de JS.

Na een bruisende avond met worship o.l.v. Lydia Sengwai en Giachino Ronokarijo met de JS-band en GYR gospelband, presenteerde Clide Cambridge het jaarverslag van de JS en Vriendenkring.

De verkiezingen stonden o.l.v. de verkiezingscommissie. Deze bestond uit Eugenie Parisius (voorzitter), Dorothy Amier (lid) en Deborah Ramotar (lid).

Onderstaand de nieuwe bestuursleden.

JS BESTUUR: Fergill Maclean (voorzitter), Giachino Ronokarijo (ondervoorzitter), Lydia Sengwai (Penningmeester), Prisca Moni (secretaris), Genevieve Soulier (lid).

VRIENDENKRING JS BESTUUR: Clide Cambridge (voorzitter), Marci Gompers-Small (penningmeester), Lucinda Pinas-Darson (secretaris).