bijbels Archives | Jesus Students

Bijbels voor Geslaagden

Bijbels voor Geslaagden

Op vrijdag 3 augustus j.l hadden we de uitslag van het Staatsexamen van de VOJ Scholen in Suriname. Op die dag heeft The Jesus Students Bijbels geschonken aan de best geslaagden van enkele scholen waarop   de JS celgroepen heeft m.n de C.R Frowein school, de Lewin school, LBO Beekhuizen en de Schutzschool.

Deze bijbels zijn gesponsord door het Surinaams Bijbel Genootschap

Op de Frowein – en de Schutzschool zijn de bijbels overhandigd door de coaches van de scholen t.w Mevr Benjamin en Meneer  en op De Lewin en LBO Beekhuizen zijn de bijbels overhandigd door de Stafwerker Lorain Walker. De studenen waren erg onder de indruk van hun bijbel. Dat konden we zien aan de grote smile dat verscheen op de gezichten van de scholieren. We danken de Here voor zijn genade.

BIJBELS VOOR NIEUWE ONDERWIJZERS BIJ CPI

De celgroep van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) wist het voor elkaar te krijgen om een bijbel in de nieuwste Nederlandse vertaling (NBV) aan te bieden aan elke geslaagde.

De JS Celgroepleider  op CPI –Lydia Sengwai- riep bij de diploma uitreiking alle nieuwbakken onderwijzers op om de deze bijbel als basis en gids te nemen voor hun eigen leven en hun gehele carrière in het onderwijs. Ze benadrukte dat de geslaagden als studenten van een Christelijke kweekschool niet anders konden dan dit evangelie ook aan hun toekomstige leerlingen bekend te maken.

De uitreiking van bijbels is een vorm van evangelisatie naar de studenten toe. Wij zijn het Surinaams Bijbelgenootschap dankbaar voor hun medewerking zodat dit project uitgevoerd kon worden.

Bijbels voor bestgeslaagden Graaf v Zinzendorfschool

De celgroep Graaf v Zinzendorf heeft met hulp van het Surinaams Bijbelgenootschap bijbels beschikbaar gesteld aan de bestgeslaagden van deze school.

JS Voorzitter Clide Cambridge overhandigde de bijbels aan Tjazimbi Jabini en Ivanildo Godeken tijdens de diploma uitreiking op 2 augustus j.l.

In een korte toespraak hield hij de studenten voor dat de school ze vooral veel kennis heeft bijgebracht. Maar kennis kun je pas goed met wijsheid gebruiken. Die wijsheid geeft Gods Woord.