calorschool Archives - Jesus Students

JS TALENTENDAG OP CALORSCHOOL

JS celgroep  Calorschool kwam op het interessant idee om een talentendag voor de hele school te organiseren. Met medewerking van de schooldirectie werd het een mooie dag in de gymzaal op 10 april 2014

Alle studenten mochten mee doen maar moesten wel een “gospel-act” presenteren met een opbouwend boodschap.

Onze stafwerker –Imoida Sampi- coördineerde het geheel en de JS Vriendenkring zorgde voor transport, geluid en muziek-instrumenten.

Met deze talentendag  creëerde de JS weer een forum om aan andere studenten op informele wijze het evangelie te brengen.

CHRISTEN SCHOOLAGENDAS VOOR JS-ERS A.T. CALORSCHOOL MULO

Door tussenkomst van Br. Constan Landvreugd (zelf een ex JS-er) ontving de JS een aantal mooie christelijke schoolagendas. De agendas moeten JS-ers persoonlijk bemoedigen en hun herinneren aan hun voornemen om te evangeliseren.
De Jesus Students van de A.T. Calorschool behoorden tot de eersten die een agenda ontvingen. Deze celgroep is met gemiddeld 60 studenten momenteel de grootste binnen de JS. De bijeenkomsten worden in de gymzaal gehouden.
Op deze school komen leerlingen vooral uit kansarme gezinnen.
Dank aan alle sponsors in Nederland.

Nieuwsflits A.T. Calorschool MULO

Op deze school heeft de celgroep de Keti-koti viering aangegrepen om een interessant optreden van gospelmuziek en drama te doen op donderdag 30 juni j.l.. De actie duurde 45 minuten en begon om 09.00u. Voor het eerst heeft de JS  een activiteit van dergelijke omvang georganiseerd op het schoolterrein. Alle scholieren waren aanwezig en werden middels zang en toneel uitgenodigd om nu Christus te volgen en de JS celgroep-bijeenkomsten bij te wonen.

Zowel de JS band als de toneelgroep bestonden volledig uit leden van de JS-Calorschool en worden geleid door Imoida Sampi, de JS stafwerker. De schooldirecteur was onder de indruk van het talent onder de JS-ers.

De opstelling van de JS-band was als volgt: Henok (bass), Nading (Keyboards), Kevin (drums), Edwidge Saimbang (Guitar).

Celgroep Calorschool is een van de grootste van de Jesus Students. De groep geniet ondersteuning van de directeur. De celgroep bijeenkomsten worden geleid door de JS-stafwerker –zr. Imoida Sampi- en de lerares, Mw. Urmila Ramnath, treedt op als coach van de groep.