celgroep Archives - Jesus Students

START JS Celgroep Waaldijk

Waaldijkschool heeft wederom een actieve JS Celgroep!

God is not dead HE is Alive!! Let IT Shine…..!!

Met een enthousiaste groep van ongeveer 50 leerlingen is de 1ste JS meeting van start gegaan. Het onderwerp was: “Ware betekenis van Kerst”
Vele hebben tijdens de oproep tot bekering hun leven aan Jezus gegeven..dit geschiede o.l.v. Stafwerker Giachino Ronokarijo traktaten over kerst werd verder ook verstrekt aan de aanwezige leerlingen.
Op de Waaldijkschool zal er elke woensdag in de pauze JS bijeenkomsten gehouden worden.

JS Celgroep Openbaar Nijverheids school een feit!

Door Gods genade heeft ONS (Openbaar Nijverheidsschool) een JS celgroep. Bij onze start meeting waren er  20 studenten aanwezig en 2 leerkrachten, o.a onderhoofd en coach Juf Herfst. Samen hebben we  liederen gezongen en kennis met elkaar gemaakt.
De JSers komen elke maandag in de pauze bij elkaar  en duurt 20 minuten.
De celgroep wordt geleid door Juf Herfst (JS Coach) en Giachino Ronokarijo (JS Stafwerker)
Dank aan directie & personeel van O.N.S voor de gestelde vertrouwen in onze organisatie.

12 MAART 2013 – CELGROEP L.SCHUTZSCHOOL MULO IS CELGROEP NUMMER 20

Op 12 maart j.l.  startte de JS een nieuwe JS celgroep op de L. Schutzschool voor MULO. Het is onze twintigste, Prijs God!

De celgroep is een initiatief van Giachino Ronokarijo –onze Ass. Stafwerker- en hij schrijft het volgende:

De 1ste Jesus Students Meeting te L. Schutz MULOschool is geslaagd!

De studenten waren enthousiast en deden flink mee. Het aantal studenten op de startmeeting  was tussen de 30 en 35 leerlingen..zie foto

De eerste 25 leerlingen die het lokaal binnenkwamen moschten een JS-ballpoint in ontvangst nemen.

Ook heeft de bib juf haar klas aan ons vrij gegeven om elke dinsdag daar bezig te zijn. De directie is ook blij met deze ontwikkeling op hun school.

We hebben gezongen en het woord ging over : “de liefde van Jezus”. Joh 3:16Joh 3:16
Nederlands: NBG-vertaling 1951 - NBG51

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ook werd er een oproep tot bekering gedaan en velen gaven hun leven aan Jezus! God is Goed!!

26 NOVEMBER 2012 – HAVO II WORDT 18e CELGROEP

Na goede voorbereiding ging op maandag 26 november j.l. de celgroep op HAVO II van start.
De nieuwe celgroepleiders zijn Xaviera Ramrattansing en Kelisha Meye.  De celgroep heeft ook een zeer enthousiaste docente -Mw. Spa- als Coach.
Ieder was het erover eens dat wij als JS een hele grote uitdaging hebben om op deze school het boegbeeld te zijn van voorbeeldig gedrag.
De schoolleiding was heel welwillend en heeft de celgroep goed geaccommodeerd.
Bid voor Xaviera & Kelisha als zij samen met mede christenstudenten nadenken over de komende activiteiten van deze celgroep.
HAVO II is gevestigd aan de Manjanstraat te Geyersvlijt.
Lees meer nieuws op: http://www.jesusstudents.org
Volg ons op facebook: Jesus Students Movement Suriname

10e CELGROEP OP GRAAF VON ZINZENDORF MULO

Startmeeting-Zinzendorf-MULO-16-nov-2011

10e CELGROEP OP GRAAF VON ZINZENDORF MULO

Alle 9 celgroepen waarmee wij het afgelopen schooljaar hebben geëindigd, zijn intussen succesvol opgestart. In de eerste 2 maanden van het nieuwe schooljaar -oktober en november- is daar hard aan gewerkt.

 

Op donderdag 17 november mochten wij de 10e JS-celgroep verwelkomen. Dat gebeurde op de Graaf von Zinzendorfschool MULO aan de Gonggrijpstraat 29.

Op de startmeeting kwamen 7 studenten. De eerste celgroep bijeenkomst werd geleid door JS-voorzitter – Clide Cambridge. Wij hebben de biologie lerares –Ingrid Vrede- bereid gevonden de nieuwe celgroep te coachen.

De JS-ers waren enthousiast en zeer bemoedigd met speciale schoolagendas die door de Stadszending EBGS beschikbaar zijn gesteld.

De nieuwe celgroep zal reeds in de aanstaande school kerstviering zeer actief en zichtbaar participeren.

Bid voor onze JS-ers op de “Graaf”, opdat ze volhouden en nooit bezwijken wanneer ze worden bespot  of ontmoedigd door medestudenten die niet geloven.

Startmeeting-Zinzendorf-MULO-16-nov-2011