22 DECEMBER 2012 – JESUS STUDENTS CHRISTMAS CELEBRATION

De algemene Jesus Students kerstviering werd op zaterdag 22 december j.l. gehouden in een zaal van het SPI. De organisatie lag in handen van celgroepleiders van diverse JS celgroepen.
Het programma was zeer dynamisch met diverse voordrachten (solozang, dans) en een optreden van de GYR Gospelband o.l.v. Giachino Ronokarijo.
Het eten kwam wel laat maar was heel lekker.
Met dit evenement heet de saamhorigheid binnen de JS een enorme “boost’ gekregen, want JSers van verschillende scholen ontmotten elkaar voor het eerst.

18 DECEMBER 2012 – CPI KERSTFEEST M.M.V. DE JESUS STUDENTS

De Jesus Students werkte zeer actief mee aan de officiële kerstviering van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI). De schooldirectie had daar specifiek om gevraagd.
De leider van de Jesus Students CPI celgroep leidde de samenzang. Ze werd daarbij begeleid door de JS band en een praiseteam van JS-ers.
Het kerstfeest werd een bruisend evenement en van de dankbare schoolleiding ontving de JS een financiële bijdrage voor het evangelisatiewerk.
Wij prijzen God voor de heel hartelijke medewerking welke wij steeds van de directie van deze school krijgen.

5 DECEMBER 2012 – JS VIERT KINDERDAG OP MULO GEYERSVLIJT

Op verzoek van de directie van MULO Geyersvlijt organiseerde de Jesus Students een kinderdag-viering op
5 december j.l.
De JS-band trad op en middels zang werd de leerlingen het evangelie gebracht. Ook werden ze uitgenodigd om de nieuwe celgroep op deze school te bezoeken.
Ook leerlingen mochten met de JS band optreden.
Tijdens het evenement ontvingen alle leerlingen van de JS een evangelisatie-folder waar ze konden lezen waarom het essentieel was om Christus te dienen.

2 DECEMBER 2012 – JS LEIDT DANKDIENST BIJ 60 JAAR ACI

Op zondag 2 december j.l. vierde het Albert Cameron Instituut (ACI) haar 60 jarig bestaan. De Jesus Students werd “ter elfde ure” gevraagd om de dankdienst te leiden. De celgroepleider van de JS op deze school  –Rosetta Apensa- ging voor en zij werd ondersteund door de JS band. De preek van Br. Carl Breeveld (oprichter JS) was helder.  Dienstbaarheid was het kernwoord in de boodschap.
Het werd een fijne dienst. Wij zijn dankbaar voor de gelegenheid om op deze bijzondere dag het evangelie te brengen aan docenten en studenten van het ACI.
Meer nieuws op: http://www.jesusstudents.org
Volg ons op facebook: Jesus Students Movement Suriname

5 DECEMBER 2011 – KINDERDAG OP LBGO BEEKHUIZEN

Op speciaal verzoek van de directie van LBGO Beekhuizen heeft de JS celgroep van deze school een kinderdag viering georganiseerd. De JS-band trad op met zang van Samantha Lagadeau en Gideon Wielingen. Ook enkele studenten van de school zelf werden in de gelegenheid gesteld om op te treden met begeleiding van de band. We ontdekten dat er veel zang-talent op de school aanwezig is. Gospelzanger Gideon Wielingen hield een korte toespraak. Hij vertelde de studenten waarom het essentieel is om Christus te dienen. Alle studenten kregen van de JS een evangelisatie traktaat mee om te lezen. Juf Jennifer Sastrodihardjo en andere christen leraren doen zeer actief aan nazorg op deze school.

De JS-band bestond voor deze gelegenheid uit: Densley Boobe (keyboards), Nicolai Anches (bass), Ivan Plet (drums), Clide Cambridge (geluid). De celgroep staat o.l.v. Imoida Sampi (JS stafwerker).

[klick op de foto’s om ze beter te zien]