EVANGELISATIE MET JS BAND TE BROKOPONDO

De Jesus Students heeft een celgroep op MULO Brokopondo.

Dit is het resultaat van het harde werk van ex-JSer Johan Abelenti, die nu leraar wiskunde is op deze school.

Op 4 augustus j.l. mochten wij een evangelistatie activiteit organiseren op het schoolterrein.

Een JS band bestaande uit JSers en ex-JSers trad op en Clide Cambridge bracht een evangelisatie boodschap.

Enkele studenten deden het zondaarsgebed en zijn overgedragen aan de zorg van onze locale JS coach Johan Abelentie.

De actie was ism de Commissie Augustusmaand van de EBGS, die een gedeelte van de kosten op zich nam.

Wij zijn de EBGS (via Br. Reginald Koetoe) dankbaar voor deze steun aan onze school-evangelisatie.

De JS en Vriendenkring zorgden voor muziek instrumenten, muziekanten, gospel artieten en tractaten.

Motivatie en evangelisatie dag op CPI

Op verzoek van de school had The Jesus Students celgroep van CPI een geweldige dag waar zij voorlichting kregen en gemotiveerd werden, door Ouderling Nikita van Ommeren, om succesvol hun studie af te ronden, verder werd ook het evangelie van onze Heer en Heiland Jezus de Christus gepredikt, dit werd gehouden in de aula van CPI , de opkomst was naar tevredenheid. Het allerbelangrijkste dat gedaan is tijdens deze bijeenkomst is het “zondaars gebed” . Over de gehele zaal gaven studenten hun leven aan Jezus Christus.

Graaf von Zinzendorf MULO – PAGWA EVANGELISATIE

Grote belangstelling voor de JS band op Graaf v Zinzendorf

De celgroep van de “GRAAF” heeft de Pagwa activiteiten op school aangegrepen om te evangeliseren.

Op woensdag 7 maart j.l. organiseerde de school een sportdag i.v.m. Pagwa. De coach van de celgroep –Juf. Ingrid Vrede- heeft samen met haar celgroep kunnen afspreken met de directie dat de JS-band optrad tijdens twee pauzes van 30 minuten. JS-ers uit de celgroep deelden traktaten uit aan hun medestudenten.

Deze activiteit werd ook georganiseerd om de nieuwe celgroep van deze school een hart onder de riem te steken.