Kinderdag viering op JS Schutzschool

JS Celgroep Schutzschool trakteerde de leerlingen van de hele school met live Gospel muziek op kinderdag.

Al dansend kwamen de leerlingen en leerkrachten uit hun lokaal  toen de JS Band(vriendenkring) live Gospel muziek ten gehore bracht in de verlengde pauze. De pauze werd op verzoek van JS celgroep coach, Juf Sumter, verlengd door de directie. Ook werden er traktaten verstrek aan de school.

Op deze kinderdag werden de leerlingen en Leerkrachten bemoedigd en opgeroepen door Giachino Ronokarijo  om Jezus Christus daadwerkelijk te volgen en te dienen, velen gaven gehoor aan de oproep en gaven hun leven aan Jezus over, door het zondaars gebed te bidden.

De studenten en leerkrachten hebben flink gedanst en genoten.

dank aan: de vriendenkring die gezorgd heeft voor live muziek en de GYR Gospel band die hun instrumenten en geluid installatie ter beschikking heeft gesteld en ook aan de directie van de Schutzschool.

 

JS Kinderdag viering op LBGO Beekhuizen

Ook dit jaar deed de school LBGO Beekhuizen een beroep op de Jesus Students om een kinderdag evenement to organiseren op het school terrein.

De JS-gospelband van de Vriendenkring, JS-stafwerker Imoida Sampi en de JS Celgroep LBGO Beekhuizen stelden samen een programma op.

De celgroep trad op en de JS-band mocht gedurende 90 minuten middels live gospel muziek het evangelie toezingen aan de studenten. Gospel artiest –Samantha Lagadeau- bracht tussendoor een uitdagende boodschap aan de enthousiaste dansende studenten. De jarige schooldirecteur werd ook in het zonnetje gezet.

Wij zijn dankbaar voor de JS Vriendenkring die dit project ondersteunde met muziek instrumenten, transport, de JS-band en de geluidsinstallatie.

5 DECEMBER 2012 – JS VIERT KINDERDAG OP MULO GEYERSVLIJT

Op verzoek van de directie van MULO Geyersvlijt organiseerde de Jesus Students een kinderdag-viering op
5 december j.l.
De JS-band trad op en middels zang werd de leerlingen het evangelie gebracht. Ook werden ze uitgenodigd om de nieuwe celgroep op deze school te bezoeken.
Ook leerlingen mochten met de JS band optreden.
Tijdens het evenement ontvingen alle leerlingen van de JS een evangelisatie-folder waar ze konden lezen waarom het essentieel was om Christus te dienen.

5 DECEMBER 2011 – KINDERDAG OP LBGO BEEKHUIZEN

Op speciaal verzoek van de directie van LBGO Beekhuizen heeft de JS celgroep van deze school een kinderdag viering georganiseerd. De JS-band trad op met zang van Samantha Lagadeau en Gideon Wielingen. Ook enkele studenten van de school zelf werden in de gelegenheid gesteld om op te treden met begeleiding van de band. We ontdekten dat er veel zang-talent op de school aanwezig is. Gospelzanger Gideon Wielingen hield een korte toespraak. Hij vertelde de studenten waarom het essentieel is om Christus te dienen. Alle studenten kregen van de JS een evangelisatie traktaat mee om te lezen. Juf Jennifer Sastrodihardjo en andere christen leraren doen zeer actief aan nazorg op deze school.

De JS-band bestond voor deze gelegenheid uit: Densley Boobe (keyboards), Nicolai Anches (bass), Ivan Plet (drums), Clide Cambridge (geluid). De celgroep staat o.l.v. Imoida Sampi (JS stafwerker).

[klick op de foto’s om ze beter te zien]