nieuwsflits Archives - Jesus Students

NIEUWSFLITS: Wereld Studenten Dag Suriname

21 OKTOBER – GEBEDS BIJEENKOMST i.v.m. Wereld Studenten Dag

De IFES heeft dit jaar 21 oktober a.s. uitgeroepen to Wereld Studenten Dag.

Op die dag willen we vieren en gedenken: het werk dat onze God doet in het leven van studenten.

In Suriname willen wij op die dag tijd vrij maken om te bidden voor onze medestudenten voor wie wij dit jaar willen evangeliseren. Het is ook goed om voor alle celgroepen te bidden die nu weer een jaar gelegenheid hebben om Christus uit te dragen op hun scholen.

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een gebedsbijeenkomst op vrijdag 21 oktober 2011 op het JS-kantoor (Nassylaan 36-40).

Wij starten om 18.00u

Kom en moedig zoveel mogelijk JS-ers van jouw school aan om mee te doen.

Nieuwsflits IFES WORLD ESSEMBLY & LBGO BEEKHUIZEN

Op dit moment is de vierjaarlijkse General Essembly van de IFES volop aan de gang in Polen. De International Fellowship of Evangelical Students is het overkoepelend orgaan van alle evangeliserende studenten verenigingen in de wereld. Vanuit alle hoeken der aarde zijn christenstudenten en studentenleiders bijeen om te leren van elkaar hoe wij beter kunnen evangeliseren aan onze medestudenten.

De Jesus Students Suriname is er ook bij (zoals je dat op de foto’s kunt zien).

Studenten en leiders uit o.a. Botswana, Slovakije, Duitsland, Antigua hebben vandaag gebeden voor de JS in Suriname en in het bijzonder voor de LBGO Beekhuizen. De JS organiseert daar morgen (1 augustus) om 10.00u een evangelisatie Gospel Happening met de JS-band. De bedoeling is om de studenten uit de dagen Christus te dienen en de celgroep van die school een grote “boost” (steun in de rug) te geven.

Deze nieuwe celgroep LBGO Beekhuizen is op 10 mei 2011  opgericht en staat onder leiding van de lerares Jennifer Sastrodihardjo. De celgroepsbijeenkomsten worden geleid door onze stafwerker Imoida Sampi.

De JS-ers op deze school hebben het niet gemakkelijk, omdat ze tijdens de celgroep bijeenkomsten worden gestoord en belachelijk gemaakt door medestudenten. Verstoring van celgroepsbijeenkomsten op zo een grote schaal hebben wij eerder niet hebben meegemaakt. Het gevolg van dit alles is dat ook christenstudenten zich niet graag laten zien op de JS bijeenkomsten op school. Nieuwsgierige niet-christen studenten hebben de neiging om weg te blijven.

Bid mee voor het succes van de gospelhappening en een goede doorbraak van de celgroep LBGO Beekhuizen.

Nieuwsflits A.T. Calorschool MULO

Op deze school heeft de celgroep de Keti-koti viering aangegrepen om een interessant optreden van gospelmuziek en drama te doen op donderdag 30 juni j.l.. De actie duurde 45 minuten en begon om 09.00u. Voor het eerst heeft de JS  een activiteit van dergelijke omvang georganiseerd op het schoolterrein. Alle scholieren waren aanwezig en werden middels zang en toneel uitgenodigd om nu Christus te volgen en de JS celgroep-bijeenkomsten bij te wonen.

Zowel de JS band als de toneelgroep bestonden volledig uit leden van de JS-Calorschool en worden geleid door Imoida Sampi, de JS stafwerker. De schooldirecteur was onder de indruk van het talent onder de JS-ers.

De opstelling van de JS-band was als volgt: Henok (bass), Nading (Keyboards), Kevin (drums), Edwidge Saimbang (Guitar).

Celgroep Calorschool is een van de grootste van de Jesus Students. De groep geniet ondersteuning van de directeur. De celgroep bijeenkomsten worden geleid door de JS-stafwerker –zr. Imoida Sampi- en de lerares, Mw. Urmila Ramnath, treedt op als coach van de groep.