JS BIJBEL TONEEL FESTIVAL – 10 november 2017

Beste JSers & Vrienden,

Yes…!!!

Het is zover: het *JS Bijbel Toneel Festival* ivm 40 jaar Jesus Students.

Zie aangehechte poster voor de informatie.

Haal nu je *kaartje voor SRD 50,00* bij:

JS kantoor – Dr. J. F. Nassylaan 36

Majesty Bible Plus – Malebatrumstraat 10

Stadszending EBGS – Burenstaat 19

En in de deelnemende kerken.

Kom zien hoe gebeurtenissen uit de bijbel in surinaams volkstoneel worden
neergezet.

Geniet van *in totaal 6 toneelstukken* van de volgende gemeenten:

*Gemeente Kroon des Levens, Noorderstadskerk EBGS, Gemeente Wini, NG
Gemeente Gods Bazuin, Siloam Ministries, en gemeente Deur der Hoop.*

Be there!

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge

28 NOVEMBER 2012: CPI, KEEP YOUR UNDERWEAR ON!

De Jesus Students op het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI)  zijn erg actief.
Op 28 november j.l. werd in de aula van de school de film “Keep Your Underwear On” vertoond aan ongeveer 250 studenten. Hiermee werd een heldere Bijbelse visie op seksualiteit aan CPI studenten meegegeven. Maar de investering is nog veel meer:  de toekomstige onderwijzers  werden zo ook aangemoedigd om hun toekomstige leerlingen te leren dat seks hoort binnen het huwelijk.
De film werd vertoond in de pauze die voor deze gelegenheid speciaal was verlengd door de school directie.
Lees meer op http://www.jesusstudents.org
Volg ons ook op facebook: Jesus Students Movement Suriname.

26 NOVEMBER 2012 – HAVO II WORDT 18e CELGROEP

Na goede voorbereiding ging op maandag 26 november j.l. de celgroep op HAVO II van start.
De nieuwe celgroepleiders zijn Xaviera Ramrattansing en Kelisha Meye.  De celgroep heeft ook een zeer enthousiaste docente -Mw. Spa- als Coach.
Ieder was het erover eens dat wij als JS een hele grote uitdaging hebben om op deze school het boegbeeld te zijn van voorbeeldig gedrag.
De schoolleiding was heel welwillend en heeft de celgroep goed geaccommodeerd.
Bid voor Xaviera & Kelisha als zij samen met mede christenstudenten nadenken over de komende activiteiten van deze celgroep.
HAVO II is gevestigd aan de Manjanstraat te Geyersvlijt.
Lees meer nieuws op: http://www.jesusstudents.org
Volg ons op facebook: Jesus Students Movement Suriname

JESUS STUDENTS 35 JAAR – 11 NOVEMBER 2012

De Jesus Students vierde op 11 november j.l. heel bruisend haar 35ste jaardag.
Velen waren aanwezig bij de Jubileum Praise & Worship en de receptie daarna.
Het programma was heel dynamisch met zang, muziek, dans, bemoedigende toespraken, getuigenissen etc.
JS studentenleiders verzorgden de presentatie, lofprijs en aanbidding, terwijl de ex JS-ers Br. Carl Breeveld, Rev. Erle Deira, Rev. Irving Chin Sie Jen, Michael de Gama (uit Nederland), Loraine Walker elk op een eigen wijze bemoedigden in toespraken.
De studenten beweging van Guyana (IS-IVCF) zond een delegatie en de IFES (International Fellowship of Evangelica Students) zond haar Regionaal  Secretaris, Br. Desmond Rogers.
Er was meer dan genoeg eten en drinken en een heel uitbundige sfeer.
Dank aan allen die dit feest mogelijk en onvergetelijk hebben gemaakt.
The Jesus Students is alive and ready to proclaim Jesus!

SCHOOL AGENDAS VOOR JS-ERS: oktober & november 2011

In oktober 2011 ontving de JS 100 prachtige schoolagendas via Br. Constan Landvreugd, directeur van de Stadszending.

Br. Constan is zelf ex JS-er. Hij ziet  graag  dat de agendas  een grote motivatie zijn voor christen-studenten om hun geloof op school uit te dragen.

Deze mooie christelijke (visje) agendas zijn in full color en bevatten korte bemoedigingen en inspirerende teksten om jongeren aan te moedigen Christus nog overtuigender te dienen.

Vooral christen studenten op MULO-scholen hebben het (ook vanwege hun leeftijd) moeilijk om stand te houden. Vandaar dat JS-ers op volgende scholen  werden verrast met een agenda: MULO Latour, LBGO Beekhuizen, A.T. Calor MULO en Graaf von Zinzendorf MULO.

De JS-ers reageerden zeer enthousiast en uiteraard hadden wij niet genoeg agendas. Maar we zagen wel dat de christenen die een agenda ontvingen, actief in de celgroepen bleven.

[klik op de foto’s om ze beter te zien]