AR LEEUWIN school Kerstviering

Op vrijdag 18 december heeft AR leeuwin school een grote kerstviering georganiseerd. De JS band zorgde voor Muzikale begeleiding.
Er werd samen gezongen en onze JS voorzitter mocht een kort bemoedigingswoord richten naar de aanwezige leerlingen en leerkrachten.
Het was een groot succes!!

JS Celgroep Openbaar Nijverheids school een feit!

Door Gods genade heeft ONS (Openbaar Nijverheidsschool) een JS celgroep. Bij onze start meeting waren er  20 studenten aanwezig en 2 leerkrachten, o.a onderhoofd en coach Juf Herfst. Samen hebben we  liederen gezongen en kennis met elkaar gemaakt.
De JSers komen elke maandag in de pauze bij elkaar  en duurt 20 minuten.
De celgroep wordt geleid door Juf Herfst (JS Coach) en Giachino Ronokarijo (JS Stafwerker)
Dank aan directie & personeel van O.N.S voor de gestelde vertrouwen in onze organisatie.

JS SPI ORGANISEERT SCHOOL KERSTVIERING

De JS celgroep van SPI wist door veel  strijd heen te komen en mocht uiteindelijk de officiele kerstviering van haar school organiseren. Deze enthousiaste JS-ers mochten 90 minuten lang voordrachten doen z.a. zang en dans.

De JS band (Vriendenkring) trad op. Zo konden we met kerst studenten en docenten vertellen over Jezus zijn reddingsplan voor alle mensen.

Speciale dank gaat uit naar de SPI docenten Mw. G. de Mees en Mw. Wielkens die de celgroep enorm  ondersteunen.

 

SCHOOL AGENDAS VOOR JS-ERS: oktober & november 2011

In oktober 2011 ontving de JS 100 prachtige schoolagendas via Br. Constan Landvreugd, directeur van de Stadszending.

Br. Constan is zelf ex JS-er. Hij ziet  graag  dat de agendas  een grote motivatie zijn voor christen-studenten om hun geloof op school uit te dragen.

Deze mooie christelijke (visje) agendas zijn in full color en bevatten korte bemoedigingen en inspirerende teksten om jongeren aan te moedigen Christus nog overtuigender te dienen.

Vooral christen studenten op MULO-scholen hebben het (ook vanwege hun leeftijd) moeilijk om stand te houden. Vandaar dat JS-ers op volgende scholen  werden verrast met een agenda: MULO Latour, LBGO Beekhuizen, A.T. Calor MULO en Graaf von Zinzendorf MULO.

De JS-ers reageerden zeer enthousiast en uiteraard hadden wij niet genoeg agendas. Maar we zagen wel dat de christenen die een agenda ontvingen, actief in de celgroepen bleven.

[klik op de foto’s om ze beter te zien]