JS KOENDERSCHOOL & GRAAF V ZINZENDORF BEMOEDIGD DOOR SCHOOLAGENDAS

Momenteel ontvangen JSers van verschillende scholen een speciale christelijke schoolagendas.
Ze worden voornamelijk uitgedeeld aan de eerste studenten die deelnemen aan de startmeeting (openingsbijeenkomst) op hun school.
Deze “vroege volgels” worden beloond voor hun enthousiasme om al direct bij de eerste meeting actief te zijn.
Op 18 oktober ging de JS Koenderschool  van start.
En op 22 oktober had de JS Graaf von Zinzendorf haar startmeeting.

CHRISTEN SCHOOLAGENDAS VOOR JS-ERS A.T. CALORSCHOOL MULO

Door tussenkomst van Br. Constan Landvreugd (zelf een ex JS-er) ontving de JS een aantal mooie christelijke schoolagendas. De agendas moeten JS-ers persoonlijk bemoedigen en hun herinneren aan hun voornemen om te evangeliseren.
De Jesus Students van de A.T. Calorschool behoorden tot de eersten die een agenda ontvingen. Deze celgroep is met gemiddeld 60 studenten momenteel de grootste binnen de JS. De bijeenkomsten worden in de gymzaal gehouden.
Op deze school komen leerlingen vooral uit kansarme gezinnen.
Dank aan alle sponsors in Nederland.