students Archives - Jesus Students

VERKIEZINGEN: Jesus Students & Vriendenkring JS 2019

Beste JSers & vrienden,

Binnenkort vinden er binnen de Jesus Students verkiezingen plaats voor 1 (één) bestuur die zal bestaan uit 5 (vijf) leden.

Dit bestuur zal voortaan leiding geven aan zowel STG. JESUS STUDENTS (studenten) en STG. VRIENDENKRING JS (ex-studenten en donors).

Daarom zullen zowel studenten als ex-studenten daarin zitting nemen.

De verkiezingen vinden plaats o.l.v. een speciale verkiezingscommissie van de JS.

Voorafgaand aan de verkiezingen worden jaarverslagen gepresenteerd en ook verantwoording afgelegd af over het beleid van de afgelopen 2 jaren..

Je mag dan natuurlijk al je vragen kwijt!

KANDIDATEN

De kandidaatstelling voor verkiezing van het bestuur is nu open tot eind februari 2019.

Wil jij graag kandidaat zijn, vul de het aangehecht formulier in en dien het samen met je Curriculum Vitae in bij het JS kantoor.

In de tweede attachment kun je lezen hoe je kandidaat kunt zijn, en hoe jij mag meestemmen.

Wij hebben enthousiaste bradas en sisas nodig om de zending op onze scholen verder te leiden.

Voel je er wat voor? Neem wat extra tijd om hiervoor te bidden en praat eens met een huidig bestuurslid om te weten wat er allemaal te doen is.

Kom en doe in ieder geval mee met de stemming.

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge

Voorzitter


JESUS STUDENTS OPO JARI BEGIE

Jesus Students Opo Jari Begie werd gehouden op 26 januari j.l. op het JS Kantoor aan de Nassylaan 34 Deze gebedsmeeting stond onder leiding van de celgroep van het SPI.

We hebben gebeden voor alle facetten van de Jesus Students en na het gebed hadden we een overdenking van Denice Pryce vervolgd door een Spoken Word van Chipharo Wielzen over Aanbidding.

Verder hadden we een lied van Judea Adjako over onze verantwoordelijkheid om onze medestudenten te vertellen over Jezus Christus.

We eindigden deze dag met en een persoonlijke getuigenis van Domiz Jovinde en na de bekendmakingen keerden we allen gesterkt huiswaarst terug.

Prijs God 40 jaar Jesus Students wie had gedacht dat wij het mochten vieren?

En ja Beste JSers & vrienden het feest is gevierd,

Prijs God voor deze genade en al de studenten die door de JS Christus hebben leren kennen en al de vele leiders die hieruit zijn ontstaan.

i.v.m. ons 40 jaar bestaan hebben we enkele activiteiten mogen ontplooien n.l. Songfestival, Toneelfestival en niet te vergeten ons Dankdienst op 11 november 2017.

We danken de Heer voor Zijn genade, maar we danken u ook voor uw jarenlange ondersteuning. Wij gaan door met dit mooi werk.

Help jij het feestje bouwen…? 40 jaar Jesus Students

Beste JSers & friends,

Wil jij meehelpen het 40 jaar feestje van onze Jesus Students te bouwen op
zaterdag 11 november a.s.?

Check de aangehechte lijst.

Is er iets dat jij zou willen of kunnen bijdragen?

*Emails ons terug of bel op een van de onderstaande nummers:*

*Tel. 8949515 – Deborah Groenewoud*

*Tel. 8674810 / 427897 – Imoida Sampi*

Wij zullen het waarderen om jouw eventuele bijdrage vóór 8 november te
mogen ontvangen.

Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage.

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge

40 JAAR JESUS STUDENTS – uitnodiging aan donateurs coaches leden van VKJS

Beste Vrienden van de Jesus Students,

De Jesus Students bestaat 40 jaar op 11 november a.s.

Dit willen wij samen met u allemaal vieren en daarbij Christus alle eer
geven.

Aangehecht doen wij de officiele uitnodiging aan elk van u .

Geeft het door aan alle ex JSers die vanaf 1977 erbij waren.

Kom, vier dit feest, geef God eer en bemoedig ons met uw aanwezigheid.

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge

Voorzitter

NIEUWE BESTUREN Jesus Students & JS Vriendenkring 30 april 2015

Beste JSers & vrienden,

NIEUWE BESTUREN VOOR JS & VRIENDENKRING
Op 30 april j.l. mochten Jesus Students en leden van de Vriendenkring nieuwe besturen kiezen. Na een heel vibrante praise & worship o.l.v. onze celgroep leider SPI Romario Kasdjo en m.m.v de JS-band, kwam een korte prediking van de bezoekende IFES Regional Secretary Br. Desmond Rogers. Na de stemming zagen de (nieuwe) besturen er  als volgt uit.

JESUS STUDENTS BESTUUR
Jonathan Misiekaba (voorzitter), Denzel Wooje (onder-voorzitter), Abbigail Wens (Penning Meester), Arrantxa Landveld (Secretaris) en Giachino Ronokarijo (lid).

JS VRIENDENKRING BESTUUR
Clide Cambridge (voorzitter), Lucind Pinas (Secretaris), Marci Gompers (Penningmeester).
Omdat er geen andere kandidaten waren, werd het “oud” JS Vriendenkring bestuur bij acclamatie herkozen.

Laat ons samen bidden dat onze Heer Jezus Christus voor zegen en wijsheid geeft aan alle bestuursleden.

JESUS STUDENTS SURINAME presenteert De 6 Kandidaten JS BESTUUR 2015-2017

JS & Vriendenkring bestuurs verkiezing wordt gehouden op dond 30 april om 18:30u te Trinitatis Lutherse kerk aan de Mr.E brumastraat (weidestraat) #62

Verkiezing van het JESUS STUDENTS bestuur

Wie mogen stemmen?
Alle actieve JS studenten –ongeacht leeftijd- uit alle JS celgroepen
De actieve coaches van de JS celgroepen (Christen leraren)
Huidige bestuursleden van de Stg. Jesus Students & Stg JS Vriendenkring
De General Secretary, stafwerkers en overig personeel in dienst van de JS en VK
De oprichters & oud-voorzitters van de JS

De 6 Kandidaten voor het JS BESTUUR 2015-2017:
Arrantza Landveld (Lyco 2)
Michelle Valies (lyco 2)
Denzel Wooje (Natin)
Jonathan Misiekaba (AMS)
Abbigail Wens
Giachino Ronokarijo

 

JESUS STUDENTS CHRISTMAS DINNER 2014

Voor de vierde keer organiseert de Jesus Students Suriname Movement deze kerst diner. Ook dit jaar was het weer een heugelijk feit gehouden te Lyceum 2. Een dag waar alle JS Celgroepen bij elkaar komen om kerstfeest te vieren, is gewoon niet meer weg te denken. De dag begon met gebed, Voordrachten van de verschillende scholen, kennismaking met JS celgroep leiders en -coaches, JS bestuur en JS vriendenkring bestuur, special act van  GYR gospel band en niet te vergeten eten, drinken en snack’s.

Dit jaar deden meer JS’ers mee dan de voorgaande jaren, dit ook vanwege de groei en herstart van JS celgroepen.

Dank aan: directie van Lyceum 2, alle js celgroep-leden, leiders, coaches en vrijwilligers en een ieder die deze dinner tot een heugelijk feit heeft gemaakt!!

Special Thanks to the Most High God….Yeshua HaMashiach!!

 

Jesus Students Naar IMPACT 2014

IMPACT 2014 gehouden te Guyana, Demerara Ocean View was geslaagd!

 

De 5 dagen durende internationale conferentie  bestond uit sessies , Bible study in small groups, prayer session.

18 (ei)landen kwamen bij elkaar om deze conferentie bij te wonen, o.a: Suriname, Frans-Guyana, Martinique, Guadeloupe, St.Lucia, Antigua, Caiman Island en andere (ei)landen die onder de CARIFES vallen.

De Surinaamse delegatie werd vertegenwoordigd door:

Imoida Sampi, Giachino Ronokarijo, Abbigail Wens en Jonathan Misiekaba.

Suriname had ook de eer om op vrijdag 25 juli de praise&worship te doen.

de Surinaamse team deed de zang gedeelte en werd muzikaal ondersteund door onze Guyaneze en Martinque broeders.

 

Tijdens Impact conferentie waren er verschillende sprekers aan het woord.

Carl Breeveld -DNA Lid tevens oprichter JS movement werd names de organisatie ook gevraagd om te spreken.

De sprekers hadden het allemaal over :”Impacting our world Through intergral Mission: Creation Care & Social Justice”

De organsatie lag in handen van de CARIFES.

 

JESUS STUDENTS TALK HOUR

Soon  on air…: ” JESUS STUDENTS TALK HOUR” at radio Shalom 94.5fm stereo …
it will be a  informative and interactive program ….
stay connected with us for more information about the date and time….
Keep praying for us!!