vriendenkring Archives | Jesus Students

VERKIEZINGEN: Jesus Students & Vriendenkring JS 2019

Beste JSers & vrienden,

Binnenkort vinden er binnen de Jesus Students verkiezingen plaats voor 1 (één) bestuur die zal bestaan uit 5 (vijf) leden.

Dit bestuur zal voortaan leiding geven aan zowel STG. JESUS STUDENTS (studenten) en STG. VRIENDENKRING JS (ex-studenten en donors).

Daarom zullen zowel studenten als ex-studenten daarin zitting nemen.

De verkiezingen vinden plaats o.l.v. een speciale verkiezingscommissie van de JS.

Voorafgaand aan de verkiezingen worden jaarverslagen gepresenteerd en ook verantwoording afgelegd af over het beleid van de afgelopen 2 jaren..

Je mag dan natuurlijk al je vragen kwijt!

KANDIDATEN

De kandidaatstelling voor verkiezing van het bestuur is nu open tot eind februari 2019.

Wil jij graag kandidaat zijn, vul de het aangehecht formulier in en dien het samen met je Curriculum Vitae in bij het JS kantoor.

In de tweede attachment kun je lezen hoe je kandidaat kunt zijn, en hoe jij mag meestemmen.

Wij hebben enthousiaste bradas en sisas nodig om de zending op onze scholen verder te leiden.

Voel je er wat voor? Neem wat extra tijd om hiervoor te bidden en praat eens met een huidig bestuurslid om te weten wat er allemaal te doen is.

Kom en doe in ieder geval mee met de stemming.

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge

Voorzitter


Nieuwe besturen JS & Vriendenkring JS – 7 april 2017

Beste JSers & Vrienden,
Bij de jaarvergadering en verkiezingen die op 7 april j.l. is gehouden, werden nieuwe besturen gekozen voor zowel de Jesus Students als de Vriendenkring JS.
De nieuwe besturen zijn als volgt samengesteld:

JESUS STUDENTS (JS bestuur)
Voorzitter: Marcel Abelenti / Email : chairman@jesusstudents.org
Onder-Voorzitter: Tachana Brown / Email: vice-chairman@jesusstudents.org
Secretaris: Jonathan Misiekaba / Email: secretary@jesusstudents.org
Penningmeester: Kevin Djalis / Email: treasurer@jesusstudents.org
Lid: Lydia Sengwai / Email: Lydiauri77@gmail.com
FOTO (van links naar rechts): Jonathan/Tachanna/Marcell/Lydia/Kevin

VRIENDENKRING JS (VKJS bestuur)
Voorzitter: Clide Cambridge
Secretaris: Lucinda Pinas-Darson
Penningmeester: Marci Gompers-Small
Lid: Deborah Groenewoud

NIEUWE BESTUREN Jesus Students & JS Vriendenkring 30 april 2015

Beste JSers & vrienden,

NIEUWE BESTUREN VOOR JS & VRIENDENKRING
Op 30 april j.l. mochten Jesus Students en leden van de Vriendenkring nieuwe besturen kiezen. Na een heel vibrante praise & worship o.l.v. onze celgroep leider SPI Romario Kasdjo en m.m.v de JS-band, kwam een korte prediking van de bezoekende IFES Regional Secretary Br. Desmond Rogers. Na de stemming zagen de (nieuwe) besturen er  als volgt uit.

JESUS STUDENTS BESTUUR
Jonathan Misiekaba (voorzitter), Denzel Wooje (onder-voorzitter), Abbigail Wens (Penning Meester), Arrantxa Landveld (Secretaris) en Giachino Ronokarijo (lid).

JS VRIENDENKRING BESTUUR
Clide Cambridge (voorzitter), Lucind Pinas (Secretaris), Marci Gompers (Penningmeester).
Omdat er geen andere kandidaten waren, werd het “oud” JS Vriendenkring bestuur bij acclamatie herkozen.

Laat ons samen bidden dat onze Heer Jezus Christus voor zegen en wijsheid geeft aan alle bestuursleden.

JS & Vriendenkring bestuur verkiezings kandidaatstelling staat open!!

Wil jij deel uitmaken van het JS/vriendenkring Bestuur?

Op donderdag 30 april a.s. worden verkiezingen gehouden voor 2 (twee) besturen, t.w.
BESTUUR VAN STG. JESUS STUDENTS (JS Bestuur)
BESTUUR VAN STG. VRIENDENKRING JS (Vriendenkring JS bestuur)
De verkiezingen vinden plaats o.l.v. een speciale verkiezingscommissie van de JS.
Voorafgaand aan de verkiezingen presenteren beide besturen hun jaar-verslagen en leggen verantwoording af over wat zij hebben gedaan.
Je mag dan al je vragen kwijt!
Deze byzondere vergadering wordt op donderdag 30 april gehouden om 18.00u in de TRINITATIS Luthersekerk aan de Mr. E. Brumastraat (Weidestraat).

KANDIDATEN
De kandidaatstelling voor verkiezing van beide besturen is nu open tot eind maart 2015.
Wil jij graag kandidaat zijn, vul de het aangehecht formulier in en dien het samen met je Curriculum Vitae in bij het JS kantoor.
In de tweede attachment kun je lezen voor welk bestuur je kandidaat kunt zijn, en hoe  jij mag meestemmen.
Wij hebben enthousiaste bradas en sisas nodig om de zending op onze scholen verder te leiden.
Ben je geinteresseerd? Neem wat extra tijd om hiervoor te bidden en praat eens met een huidig bestuurslid om te weten wat er allemaal te doen is.
Kom en doe in ieder geval mee met de stemming.

maak contact:
Email: office@jesusstudents.org / Tel: (+597)425897
Download =>

??

js verkiezingen

18-20 oktober – Bestuursleden JS & Vriendenkring worden getraind

We kregen ondersteuning van de International fellowship of Evangelical students (IFES) middels een speciale training voor bestuursleden. De IFES Regionaal Secretaris –Desmod Rogers- reisde daarvoor speciaal naar Suriname af.

Van het JS-bestuur waren aanwezig: Fergill Maclean(Vz), Giachino Ronokarijo (onder Vz), Lydia Sengwai (PM), Genevieve Soulier (lid).

Vanuit JS Vriendenkring Bestuur deden mee: Clide Cambridge (Vz), Lucinda Pinas (Sec) en Marci Gompers (PM).

De training was verhelderend en zeer motiverend. De bestuursleden hebben nu een betere visie voor het leiding geven aan een zendings-organisatie als de Jesus Students.

19 APRIL 2013 – NIEUWE BESTUREN VOOR JS EN VRIENDENKRING

Op 19 april j.l. vonden (historische) verkiezingen plaats voor nieuwe besturen van zowel de JS als de Vriendenkring van de JS.

Na een bruisende avond met worship o.l.v. Lydia Sengwai en Giachino Ronokarijo met de JS-band en GYR gospelband, presenteerde Clide Cambridge het jaarverslag van de JS en Vriendenkring.

De verkiezingen stonden o.l.v. de verkiezingscommissie. Deze bestond uit Eugenie Parisius (voorzitter), Dorothy Amier (lid) en Deborah Ramotar (lid).

Onderstaand de nieuwe bestuursleden.

JS BESTUUR: Fergill Maclean (voorzitter), Giachino Ronokarijo (ondervoorzitter), Lydia Sengwai (Penningmeester), Prisca Moni (secretaris), Genevieve Soulier (lid).

VRIENDENKRING JS BESTUUR: Clide Cambridge (voorzitter), Marci Gompers-Small (penningmeester), Lucinda Pinas-Darson (secretaris).