|

Uitnodiging Verkiezingen 2022

Beste JS’ers & vrienden,

Wij groeten u in de wonderbare namen van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Middels deze brief wordt informeren we alle leden dat de stg. STG. JESUS STUDENTS (studenten) en STG. VRIENDENKRING JS (ex-studenten en donors) bestuursverkiezingen zullen houden op donderdag 15 september 2022 tijdens JS-kamp te Rebeccaschelt internaat van 19:00-21:00. Deze verkiezingen waren reeds eerder aangekondigd voor april/mei 2021, maar vanwege het uitbreken van de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk deze uit te schrijven.

Het huidig bestuur is een samenvoeging van de besturen van de twee stichtingen. Daarin hebben drie (3) leden van de studenten en twee (2) leden van de vriendkring zitting, in totaal vijf (5) leden. Deze samenstelling zal voor het volgend bestuur worden aangehouden.

De verkiezingen vinden plaats o.l.v. een speciale verkiezingscommissie van de JS. Eenieder die lid is van één van de twee stichtingen mag zijn/haar stem uitbrengen op de kandidaten. Dit zijn dus personen, die de JS-celgroepen bezoeken of studenten coaches op de scholen. Dit kunnen ook personen zijn, die ooit in het verleden een JS-celgroepen hebben bezocht of geleid. Voorafgaand aan de verkiezingen zullen er jaarverslagen inclusief financiële verslagen worden gepresenteerd en ook verantwoording worden afgelegd over het beleid vanaf 2019. Je mag dan natuurlijk al je vragen kwijt!

Verder delen we mee dat de kandidaatstelling voor verkiezing van het bestuur nu open is tot 19 augustus 2022. Wil jij graag kandidaat zijn, vul het eerste aangehechte formulier in en dien het samen met je Curriculum Vitae in bij het JS-kantoor, thans gevestigd aan de Franchepanestraat #29, Zorg en Hoop.

In de tweede aanhechting kun je lezen hoe je kandidaat kunt zijn, en hoe jij mag meestemmen.

We roepen alle JS’ers en ex-JS’ers op om massaal te participeren. Wij hebben enthousiaste brada’s en sisa’s nodig om de zending op onze scholen verder te leiden.

Voel je er wat voor? Neem wat extra tijd om hiervoor te bidden en praat eens met een huidig bestuurslid om te weten wat er allemaal te doen is.

Kom en doe in ieder geval mee met de stemming.

Hartelijke groeten,

Jonathan Misiekaba

Voorzitter

Verkiezing JS 2022 – formulier kandidaatstelling
Verkiezingen JS & VK 2022

Vergelijkbare berichten