Informatie over the Jesus Students

IDENTITEIT

De Jesus Students (JS) is een interkerkelijke studentenorganisatie die in 1977 werd opgericht door studenten en thans op de VOJ- en VOS scholen en onder de Universiteitsstudenten actief is.
De JS draagt in haar vaandel Spreuken 24:11Spreuken 24:11
Nederlands: NBG-vertaling 1951 - NBG51

11 Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.

‘Wendt u niet af van hen die ter slachting wankelen’.
De JS is aangesloten bij de International Fellowship of Evangelical Students (IFES) die 500.000 studenten in meer dan 150 lidlanden onder haar paraplu heeft. Het IFES kantoor is gevestigd in Engeland.

BELEID

De Jesus Students is een organisatie van studenten, door studenten, voor studenten.
Haar 2 belangrijkste missiepunten zijn:
1. Discipelschap – Jezus kennen
2. Evangeliseren – Hem bekend maken.
1. Discipelschap
De Jesus Students helpt bouwen aan karakter- en persoonlijkheidsvorming van studenten. Discipelschap binnen de JS uit zich in een interkerkelijke houding en door vriendschap tussen christenjongeren van verschillende kerken/gemeenten die zichtbaar wordt gemaakt in de celgroep.
2. Evangeliseren
Het bereiken van studenten op primaire, secundaire en tertiaire onderwijsinstellingen gebeurt door vriendschap evangelisatie.
De christenstudent wordt opgebouwd en toegerust om effectief te kunnen getuigen op hun scholen en andere onderwijs instellingen.
Er wordt gewerkt aan de sociale verantwoordelijkheid van de student door Het uitvoeren van sociale projecten.

KERK of GEMEENTE?
De Jesus Students is geen kerk of gemeente. De JS wil dienstbaar zijn aan de kerk/gemeente door het studenten werk voor haar rekening te nemen.
Studenten die geïnteresseerd zijn geraakt in het evangelie worden geïntroduceerd in een kerk/ gemeente.
Studenten die binnen de JS functioneren (trainingen, praktijk en vorming) kunnen zich hierdoor dienstbaar maken binnen de gemeente/ kerk waartoe zij behoren.

MOTIVATIE

Zijn studenten belangrijker voor God?
Neen, maar ze zijn de meest strategische groep. Normen, waarden, geloof en karakter worden in deze periode gevormd en de studenten van vandaag zullen de wereld van morgen beheren.

WERKVORMEN

Celgroepen
De celgroep is de belangrijkste werkvorm van de JS omdat zij hierdoor direct actief is op de scholen. De celgroep maakt deel uit van het schoolleven waardoor de student de andere student kan bereiken. Deze groep komt tijdens de schoolpauze in een leslokaal bij elkaar om te zingen, bidden, elkaar bemoedigen en acties te plannen. Lukt het samenkomen niet op school dan kunnen de studenten elders of op het JS kantoor samenkomen.
JS Kantoor en Bibliotheek
Studenten kunnen er terecht voor informatie, materiaal, fellowship en het lenen van boeken.
Landelijke studentenmeetings
Studenten komen samen om bemoedigd te worden door drama, dans, zang en woordverkondiging.
Youth With A Mission Acties
YWAM- teams uit het Caribisch gebied en Europa verzorgen evangelisatie acties middels drama, dans en getuigenissen op scholen in samenwerking met de Jesus Students.
JS radio programma
Met JS- nieuws, interviews, muziek.
Televisie
Christelijke films die voor de studenten actueel zijn worden uitgezonden Hiervoor worden eerst sponsors gezocht.
Lezingen
Over onderwerpen die liggen in de interessesfeer van de studenten.
Traktaten
Evangelisatie-folders zoals de HQ-folder worden op de scholen verspreid.
Toerustingsconferentie
Studenten worden toegerust middels bijbelstudies.
Studentenkampen
Gelegenheid om bijbelstudies workshops te verzorgen en de fellowship tussen de studenten te bevorderen d.m.v. sport, spel en verschillende kampactiviteiten.

HULP

Om de meest strategische groep te bereiken kunt u ons helpen door:
1. voor ons te bidden
2. ons met materiaal te ondersteunen
3. donateur te worden
4. uw kennis en vaardigheden ter beschikking te stellen