Uitnodiging JS verkiezingen 2022

Wij groeten u in de wonderbare namen van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Middels deze brief informeren we alle leden dat de STG. JESUS STUDENTS (studenten) en STG. VRIENDENKRING JS (ex-studenten en donors) bestuursverkiezingen zullen houden op donderdag 10 november 2022 te Noorderstadskerk aan de Henck Arronstraat 73 – 75, Paramaribo en wel van 19:00-21:00.

Deze verkiezingen waren reeds eerder aangekondigd voor april/mei 2021, maar vanwege het uitbreken van de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk deze uit te schrijven.

Het huidig bestuur is een samenvoeging van de besturen van de twee stichtingen. Daarin hebben drie (3) leden van de studenten en twee (2) leden van de vriendkring zitting, in totaal vijf (5) leden. Deze samenstelling zal voor het volgend bestuur worden aangehouden.

De verkiezingen vinden plaats o.l.v. een speciale verkiezingscommissie van de JS. Eenieder die lid is van één van de twee stichtingen mag zijn/haar stem uitbrengen op de kandidaten. Dit zijn dus personen, die de JS-celgroepen bezoeken of studenten coaches op de scholen. Dit kunnen ook personen zijn, die ooit in het verleden een JS-celgroepen hebben bezocht of geleid. Voorafgaand aan de verkiezingen zullen er jaarverslagen inclusief financiële verslagen worden gepresenteerd en ook verantwoording worden afgelegd over het beleid vanaf 2019. Je mag dan natuurlijk al je vragen kwijt!

In de aanhechting kun je lezen wie en hoe jij mag meestemmen.

We roepen alle JS’ers en ex-JS’ers op om massaal te participeren.

Kom en doe mee met de stemming.

Hartelijke groeten,

Jonathan Misiekaba

Voorzitter

 

Verkiezingen JS VK 2022

Vergelijkbare berichten