Nieuws Archives - Pagina 2 van 13 - Jesus Students

JS Kamp 2019 een success!!!

JS kamp 2019 is succesvol verlopen en wij zijn dankbaar dit met u te mogen delen. Achttien studenten(opkomende)- leiders hebben deelgenomen aan dit kamp Sion(Tamaredjo) in Commewijne.

Het zijn jonge leiders en toekomstige leiders die leiding zullen mogen geven aan JS celgroepen op de verschillende VOS,VOJ scholen komend schooljaar 2019-2020.

Zoals de voorgaande Jaren hadden we verschillende Thema’s zoals,Leiderschap,Ken je zelf en anderen, Evangelisatie, Recreatie en JS intern.Bij de evaluatie met de studenten gaven ze aan dat het heel anders en leerrijk was en wensen volgend jaar weer deel te mogen nemen aan dit jaarlijkse Trainingskamp.

Wij zijn dankbaar voor de JS vriendenkringleden (ex-jsers en ook de leden van het JS bestuur, die dit kamp tot een success hebben gemaakt.

Het was gezegend kamp en wij kijken uit naar uw ondersteuning volgend jaar!

VERKIEZINGEN: Jesus Students & Vriendenkring JS 2019

Beste JSers & vrienden,

Binnenkort vinden er binnen de Jesus Students verkiezingen plaats voor 1 (één) bestuur die zal bestaan uit 5 (vijf) leden.

Dit bestuur zal voortaan leiding geven aan zowel STG. JESUS STUDENTS (studenten) en STG. VRIENDENKRING JS (ex-studenten en donors).

Daarom zullen zowel studenten als ex-studenten daarin zitting nemen.

De verkiezingen vinden plaats o.l.v. een speciale verkiezingscommissie van de JS.

Voorafgaand aan de verkiezingen worden jaarverslagen gepresenteerd en ook verantwoording afgelegd af over het beleid van de afgelopen 2 jaren..

Je mag dan natuurlijk al je vragen kwijt!

KANDIDATEN

De kandidaatstelling voor verkiezing van het bestuur is nu open tot eind februari 2019.

Wil jij graag kandidaat zijn, vul de het aangehecht formulier in en dien het samen met je Curriculum Vitae in bij het JS kantoor.

In de tweede attachment kun je lezen hoe je kandidaat kunt zijn, en hoe jij mag meestemmen.

Wij hebben enthousiaste bradas en sisas nodig om de zending op onze scholen verder te leiden.

Voel je er wat voor? Neem wat extra tijd om hiervoor te bidden en praat eens met een huidig bestuurslid om te weten wat er allemaal te doen is.

Kom en doe in ieder geval mee met de stemming.

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge

Voorzitter


L.B.O. Latour Valentines Cadeau

L.B.O. Latour Valentines Cadeau

Het was weer raak want de JS band (Lead Vocal Sengwai L, Vocals: Huur J., Mijnals I. en Vrede Y.)

heeft op vrijdag 15 februari een optreden gedaan op l.B.O Latour in verband met Valentines dag.

Naast het zingen en dansen werden ook studie tips mee gegeven aan de leerlingen van deze school.

Zr Lydia Sengwai ( die ook lid is van het Studenten Bestuur) motiveerde de leerlingen door middel van haar persoonlijke getuigenis hun best te doen teneinde dit schooljaar succesvol af te ronden.

Verder vertelde ze hoe belangrijk het is om een persoonlijke relatie met De Here God te hebben in deze tijd.

Na de motivatie en studietips van Zr Lydia werd deze dag vervolgd met een korte toespraak van Juf Adams (schoolhoofd L.B.O. Latour) Zij gaf aan dat  de uitnodiging en het optreden van de JS band een speciale Valentines Cadeau is voor alle leerlingen van lbo Latour.

Na de toespraak van het schoolhoofd werden de studenten opgeroepen de JS celgroep op elke maandag in de pause te bezoeken.

Imoida Sampie (Gen Sect Js) eindigde deze Valentines activiteit samen met de studenten door het bidden van het Onze Vader.

Newsflits Barronschool

Op donderdag 14 februari heeft de Jesus Students onder leiding van Imoida Sampie (Gen Sect JS) samen met lorain Walker (Staff JS) en Immanuel Mijnals (Ex Jsr) een bezoek gebracht aan de celgroep van L.B.O. Barron. We werden welkom geheten door de Celgroepsleider Siedane van Kooten. Na de lofprijzing hebben we geluisterd naar de overdenking (bidt zonder ophouden) van Jason Tombe. Hij gaf het belang van gebed aan en voegde daarbij zijn persoonlijke getuigenis aan toe. Na de overdenking gaf Lorain Walker de belangrijkheid van het evangeliseren aan. Daarna heeft Juf Dashveld (Coach v.d. Barronschool) De staff van de Js bedankt voor het komen naar Moengo en Imoida Sampie eindigde deze meeting. Ze gaf aan dat een relatie met de Here God resulteert in overflow op elk gebied van je leven.

JUF LEMMERT van LBO BEEKHUIZEN met PENSIOEN

We hebben op 1 februari 2019 afscheid mogen nemen van Juf lemmert.

Juf lemmert is 16 jaren lang Directrice geweest op LBO Beekhuizen. We zijn haar enorm dankbaar voor haar jarenlange ondersteuning in goede en minder goede tijden. Ze heeft als Hoofd van de school ons de afgelopen 16 jaren de ruimte gegeven om door middel van de celgroep van de Jesus Students de leerlingen te bereiken met het Evangelie.

Deze dag is begonnen met een bemoediging van Pastor Steven Reyme gevolgd door de verschillende voordrachten van leerlingen en leerkrachten van deze school, daarna hadden we de felicitaties van Collegas en Ex Collegas van Juf lemmert. De Dag werd opgeluisterd met The Jesus Students Band. (o.l.v. Lydia Sengwai: lead Vocal, Back Vocals: Ramesa Maayen, Immanuel Mijnals en Janice Huur, Basist Bouqui Jeroe, Drummer Ngwete Givien en Organist Henok Misidjan)

Verder hadden we ook nog een woord van dank van Nataly lemmert naar haar moeder toe. Na de Speech van Juf lemmert werd deze dag geeindigd met muziek van The Jesus Students band. We kijken terug naar een succesvolle dag en wensen Juf lemmert een gezegende pensioen toe.

JESUS STUDENTS OPO JARI BEGIE

Jesus Students Opo Jari Begie werd gehouden op 26 januari j.l. op het JS Kantoor aan de Nassylaan 34 Deze gebedsmeeting stond onder leiding van de celgroep van het SPI.

We hebben gebeden voor alle facetten van de Jesus Students en na het gebed hadden we een overdenking van Denice Pryce vervolgd door een Spoken Word van Chipharo Wielzen over Aanbidding.

Verder hadden we een lied van Judea Adjako over onze verantwoordelijkheid om onze medestudenten te vertellen over Jezus Christus.

We eindigden deze dag met en een persoonlijke getuigenis van Domiz Jovinde en na de bekendmakingen keerden we allen gesterkt huiswaarst terug.

World Student Day 2018

The Jesus Students heeft in verband met World Students Day een Gebedssamenkomst gehouden op O.S Hockey (MULO).  Samen met de studenten van deze school hebben we het schooljaar 2018-2019 opgedragen aan de Here God. Na de samenkomst mochten de studenten genieten van brood en drank gesponsord door de STG People Helping People.

Bijbels voor Geslaagden

Bijbels voor Geslaagden

Op vrijdag 3 augustus j.l hadden we de uitslag van het Staatsexamen van de VOJ Scholen in Suriname. Op die dag heeft The Jesus Students Bijbels geschonken aan de best geslaagden van enkele scholen waarop   de JS celgroepen heeft m.n de C.R Frowein school, de Lewin school, LBO Beekhuizen en de Schutzschool.

Deze bijbels zijn gesponsord door het Surinaams Bijbel Genootschap

Op de Frowein – en de Schutzschool zijn de bijbels overhandigd door de coaches van de scholen t.w Mevr Benjamin en Meneer  en op De Lewin en LBO Beekhuizen zijn de bijbels overhandigd door de Stafwerker Lorain Walker. De studenen waren erg onder de indruk van hun bijbel. Dat konden we zien aan de grote smile dat verscheen op de gezichten van de scholieren. We danken de Here voor zijn genade.