Nieuws | Pagina 2 van 13 | Jesus Students

JESUS STUDENTS OPO JARI BEGIE

Jesus Students Opo Jari Begie werd gehouden op 26 januari j.l. op het JS Kantoor aan de Nassylaan 34 Deze gebedsmeeting stond onder leiding van de celgroep van het SPI.

We hebben gebeden voor alle facetten van de Jesus Students en na het gebed hadden we een overdenking van Denice Pryce vervolgd door een Spoken Word van Chipharo Wielzen over Aanbidding.

Verder hadden we een lied van Judea Adjako over onze verantwoordelijkheid om onze medestudenten te vertellen over Jezus Christus.

We eindigden deze dag met en een persoonlijke getuigenis van Domiz Jovinde en na de bekendmakingen keerden we allen gesterkt huiswaarst terug.

World Student Day 2018

The Jesus Students heeft in verband met World Students Day een Gebedssamenkomst gehouden op O.S Hockey (MULO).  Samen met de studenten van deze school hebben we het schooljaar 2018-2019 opgedragen aan de Here God. Na de samenkomst mochten de studenten genieten van brood en drank gesponsord door de STG People Helping People.

Bijbels voor Geslaagden

Bijbels voor Geslaagden

Op vrijdag 3 augustus j.l hadden we de uitslag van het Staatsexamen van de VOJ Scholen in Suriname. Op die dag heeft The Jesus Students Bijbels geschonken aan de best geslaagden van enkele scholen waarop   de JS celgroepen heeft m.n de C.R Frowein school, de Lewin school, LBO Beekhuizen en de Schutzschool.

Deze bijbels zijn gesponsord door het Surinaams Bijbel Genootschap

Op de Frowein – en de Schutzschool zijn de bijbels overhandigd door de coaches van de scholen t.w Mevr Benjamin en Meneer  en op De Lewin en LBO Beekhuizen zijn de bijbels overhandigd door de Stafwerker Lorain Walker. De studenen waren erg onder de indruk van hun bijbel. Dat konden we zien aan de grote smile dat verscheen op de gezichten van de scholieren. We danken de Here voor zijn genade.

Prijs God 40 jaar Jesus Students wie had gedacht dat wij het mochten vieren?

En ja Beste JSers & vrienden het feest is gevierd,

Prijs God voor deze genade en al de studenten die door de JS Christus hebben leren kennen en al de vele leiders die hieruit zijn ontstaan.

i.v.m. ons 40 jaar bestaan hebben we enkele activiteiten mogen ontplooien n.l. Songfestival, Toneelfestival en niet te vergeten ons Dankdienst op 11 november 2017.

We danken de Heer voor Zijn genade, maar we danken u ook voor uw jarenlange ondersteuning. Wij gaan door met dit mooi werk.

JS coachLBO Beekhuizen met poensioen

Beste JS vrienden,

We mochten in samenwerking met LBO Beekhuizen deze lieve geduldige vrouw F. Westenburg  begroeten  op feestelijke wijze voor

het geen ze voor heeft betekent op deze school. De JS heeft afscheid van haar genomen met een optreden van de JS band mmv Giachino Ronokarijo, en waarbij ook een geschenk aan haar is aangeboden.

juf Westenburg heeft als JS coach 5 jaar gediend op LBO Beekhuizen.

We danken de Heer voor wat ze heeft betekent in leven van vele studenten en wensen haar een heel gezegend pensioen in goede gezondheid toe.

Glory to God !!!!!

JS Kamp 2017 was succesvol

Beste  JS Vrienden!

JS Kamp 2017 was succesvol

Meer dan 30 Christen studenten bezochten het  JS kamp dit jaar op Berea Ministeries te Zanderij.

Het zijn jonge leiders en toekomstige leiders die leiding/zullen mogen geven aan JS celgroepen op diverse scholen.

We hadden elke dag een andere thema op het JS kamp nl:Liefde & Seks, Beschadigde Emotie en Leiderschap

De evaluatie was zeer bemoedigend voor ons als stafwerkers.

Wij zijn zeer dankbaar voor enkele JS vriendenkring leden (ex-Jsers en ook de leden van het Vriendenkring bestuur,die het kamp voor 1/3 % financieel hebben ondersteund en ook bijgewoond.

Sommige brachten snacks, sap, fruit en ook gebakjes.

Het was meer dan een kamp dit jaar en we kijken uit naar uw ondersteuning volgend jaar .

The Jesus Students one big happy family, all Glory to God!!!!

God bless us,

Imoida Sampi

Help jij het feestje bouwen…? 40 jaar Jesus Students

Beste JSers & friends,

Wil jij meehelpen het 40 jaar feestje van onze Jesus Students te bouwen op
zaterdag 11 november a.s.?

Check de aangehechte lijst.

Is er iets dat jij zou willen of kunnen bijdragen?

*Emails ons terug of bel op een van de onderstaande nummers:*

*Tel. 8949515 – Deborah Groenewoud*

*Tel. 8674810 / 427897 – Imoida Sampi*

Wij zullen het waarderen om jouw eventuele bijdrage vóór 8 november te
mogen ontvangen.

Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage.

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge

40 JAAR JESUS STUDENTS – uitnodiging aan donateurs coaches leden van VKJS

Beste Vrienden van de Jesus Students,

De Jesus Students bestaat 40 jaar op 11 november a.s.

Dit willen wij samen met u allemaal vieren en daarbij Christus alle eer
geven.

Aangehecht doen wij de officiele uitnodiging aan elk van u .

Geeft het door aan alle ex JSers die vanaf 1977 erbij waren.

Kom, vier dit feest, geef God eer en bemoedig ons met uw aanwezigheid.

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge

Voorzitter

JS BIJBEL TONEEL FESTIVAL – 10 november 2017

Beste JSers & Vrienden,

Yes…!!!

Het is zover: het *JS Bijbel Toneel Festival* ivm 40 jaar Jesus Students.

Zie aangehechte poster voor de informatie.

Haal nu je *kaartje voor SRD 50,00* bij:

JS kantoor – Dr. J. F. Nassylaan 36

Majesty Bible Plus – Malebatrumstraat 10

Stadszending EBGS – Burenstaat 19

En in de deelnemende kerken.

Kom zien hoe gebeurtenissen uit de bijbel in surinaams volkstoneel worden
neergezet.

Geniet van *in totaal 6 toneelstukken* van de volgende gemeenten:

*Gemeente Kroon des Levens, Noorderstadskerk EBGS, Gemeente Wini, NG
Gemeente Gods Bazuin, Siloam Ministries, en gemeente Deur der Hoop.*

Be there!

Hartelijke groeten,

Clide Cambridge